V souvislosti s novým zákonem se mění podmínky pro rušení zájezdu. Cestovní kancelář ČD travel zaslala aktualizované odpovědi na nejčastější dotazy. POZOR! Původní verze, kterou jsme zveřejnili zde, a která vyjde 14. 4. 2020 v Obzoru č. 8, doznala podstatných změn. Aktuální stav k 9. 4. 2020 naleznete níže.

Vaše oprávněné a často kladené otázky a odpovědi jsme shrnuli a odpovídáme na ně níže. Doufáme, že zahrnují celé spektrum dotazů. Pokud se vyskytnou další, budeme je doplňovat. V situaci, která se za dobu existence většiny cestovních kanceláří dosud nestala, si nesmírně vážíme vašeho přístupu a porozumění. Věřte, že děláme vše, co je v našich silách, abychom vaši důvěru nezklamali.
Vaše ČD travel

Chci zájezd zrušit, jaké mám možnosti?
V souvislosti s novým zákonem o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu projednávaným v těchto dnech existuje pouze jediná možnost zrušení zájezdu, a to vystavení Poukazu na nevyužitou dovolenou. Poukaz je vystaven na částku, kterou jste uhradili. Poukaz má platnost 1 rok od data vystavení. Poukaz je možné vystavit i zpětně na pobyty, které byly sjednány od 20. února 2020.
Výjimky, ve kterých nejsou klienti poukaz povinni přijmout, jsou stanoveny v zákoně (jedná se především o osoby nad 65 let, těhotné ženy apod.)

Chci svůj zahraniční zájezd vyměnit za pobyt v tuzemsku, je to možné?
Ano, v současné době je to možné díky „Poukazu“. Pozor ale, poukaz vydává CK vždy pouze na svoje pobyty. Tedy pokud máte poukaz vydaný od CK Exim, pak si vybíráte z nabídky CK Exim a podobně.

Mám koupený zájezd, odjezd 30. 6. Bude se konat?
Pokud budou i 30. 6. 2020 hranice zavřené, pak se zájezd konat nebude a CK vystaví Poukaz. Pokud budou však hranice otevřené, pak můžete vycestovat. Zájezd je pro Vás nakoupený.

Chci si posunout termín. Je to možné?
Ano, v rámci jednoho hotelu je to možné. Změna termínu je v tuto chvíli zdarma.

Chci odjet v červenci na původně naplánovanou a již zakoupenou zahraniční dovolenou, mohu?
Ano, v tuto chvíli nic nebrání. Zájezd je pro Vás nakoupený a uhrazený do zahraničí.

Mám objednaný pobyt v tuzemsku a chci ho zrušit. Jaké jsou stornopoplatky?
I na tuzemské zájezdy platí vystavení Poukazu.

Chci si objednat tuzemský pobyt, nebudete nabídku rozšiřovat?
Ano, kontaktovali jsme desítky dalších hotelů a nabídku na tuzemské pobyty rozšiřujeme.

Co když CK zkrachuje?
Všechny CK jsou ze zákona pojištěné proti úpadku, finanční vyrovnání bude řešit pojišťovna.

POUKAZ
Je Poukaz pojištěn proti úpadku?

Ano, poukaz je pojištěný na úpadek CK (dle § 4a, zákona č.159/1999 Sb.: Cenou zájezdu se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž cena zaplacená za platební prostředek vydaný cestovní kanceláří k zaplacení zájezdu (dále jen „poukaz na zájezd“).

Co když poukaz ztratím?
Nic se neděje, je evidován v našem systému a my známe všechny údaje.

Nepřijdu o dotaci, když si vezmu poukaz?
Ne, dotace bude přidělena ve chvíli, kdy si požádáte o nový zájezd. Pokud si vyberete nový zájezd do 30.11.2020, pak bude přidělena dotace z roku 2020. Pokud si nevyberete a poukaz použijete ji po 1.1.2021, bude přidělena dotace z roku 2021, ale pozor, dle v té době schválených pravidel, která se od letošních mohou lišit.

Jaká je platnost poukazu?
Poukaz má platnost 12 měsíců od data vydání. To znamená, že do 12 měsíců si musíte VYBRAT pobyt.
Dotace: Pokud si nevyberete a poukaz použijete ji po 1. 1. 2021, bude přidělena dotace z roku 2021, ale pozor, dle v té době schválených pravidel, která se od letošních mohou lišit.

Proč je poukaz vystaven na částku bez dotace?
Poukaz je vystaven na klienta, proto nemůže obsahovat příspěvek od zaměstnavatele. S ním bude dotace zúčtována obvyklým způsobem.

Mám zájezd objednaný u spolupracující CK Exim. Kdo mi poukaz vystaví?
Poukaz na celou částku vystavuje Exim na ČD travel a je na ní uvedeno jméno klienta. ČD travel vystavuje poukaz přímo na Vás, ale obsahuje částku sníženou o dotaci. Všechny ostatní náležitosti jsou platné dle podmínek Eximtours.

Vybral jsem si poukaz za zahraniční zájezd a chci dva zájezdy tuzemské, je to možné?
Ano, možné to je. Avšak v případě druhé dovolené musíte vyplnit novou žádost o poskytnutí příspěvku. Více informací dostanete u garanta nově vybraného pobytu. Pozor ale, aby všechny pobyty byly od stejného pořadatele.

Na původní dovolenou jsem jel s manželkou a na novou pojedou i děti. Je to možné?
Ano, ale v tomto případě musíte vyplnit novou žádost o dotaci – kvůli schválení nových účastníků z personálního oddělení.

Zdroj: ČD travel
Informace platné ke dni 9. 4. 2020
 

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor