Dne 6.8.2020 se sešli na půdě OSŽ v domě Bohemika zástupci všech devíti odborových centrál působících u Správy železnic. Hlavním úkolem bylo sestavení společného stanoviska k návrhu PKS na rok 2021, předloženém zaměstnavatelem. Po dlouhém a náročném jednání došlo ke shodě a naše společné stanovisko bude zasláno zaměstnavateli ve stanoveném termínu, tedy do 17.8.2020.
Dalšími body bylo projednání rámcových a centrálních zásad FKSP a také nová Směrnice č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců Správy železnic.
Posledním bodem byla problematika čerpání KOP v letošním roce, komplikovaná epidemii COVID-19. Momentálně největší problém je nevole našich zaměstnanců se zúčastnit KOP v lázeňském centru Darkov, kdy je potřeba předložit negativní osvědčení testu na COVID-19. Po dlouhé diskuzi vypracovaly OC návrh 3. změny PKS 2020, která by podle našeho názoru tento problém mohla vyřešit.
 
Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl

Právě přítomno: 491 hostů a žádný gestor