V úterý 29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet. Tato služba spočívá v poskytování pomoci lidem se všemi typy zdravotního postižení, především v neobsazených stanicích. Generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody jsme se zeptali na podrobnosti.

Při prezentaci nové služby mobilních čet jste uvedl, že staniční dozorci budou mít mimo jiné povinnosti za úkol pomáhat hendikepovaným osobám s přístupem na železniční infrastrukturu. Kolik lidí a v kolika stanicích by se o tuto službu mělo starat?
Správa železnic má celkem 21 provozních obvodů, což jsou vlastně železniční stanice, které se sdružily do provozních obvodů, a z těchto 21 provozních obvodů bude mít každý obvod k dispozici dva zaměstnance, staničního dozorce, který bude tuto službu zajišťovat. Samozřejmě bude mít v pracovní náplni i více činností, ale mimo jiné právě i tuto službu.

To znamená, že tam, kde jste v minulých letech tyto funkce rušili, je teď budete nově zřizovat?
Ale to byli staniční dělníci, kteří neměli ani potřebné zkoušky, ani neměli k dispozici služební vozidlo.

V čem se tedy liší náplň práce staničního dozorce od staničního dělníka?
Staniční dozorce má samozřejmě vyšší tarifní stupeň, zároveň má k dispozici služební vozidlo, a zároveň bude muset disponovat zkouškami, co se týče pohybu v železniční infrastruktuře, aby mohl vykonávat i jinou činnost, než jenom službu pro hendikepované. Využijeme ho vlastně pro stanice jako takové.

Na slavnostním představení nové služby jste řekl, že v tuto chvíli ne všude staniční dozorci jsou: kolik jich tedy chybí a kdo tuto funkci může vykonávat?
Máme v současné době naplněny zhruba tři čtvrtiny plánovaného stavu a v průběhu října jej doplníme, protože, z našeho pohledu, je to docela zajímavá činnost. Například pro někoho, komu se snížila odborná nebo zdravotní způsobilost, a který nemůže už dělat noční. Čili tam cílíme – na lidi, kteří tu železnici samozřejmě znají.

Řekl jste také, že půjde o směnný provoz, ale pouze ve dne…
Ano. Staniční dozorci budou sloužit ve dvanáctihodinových denních směnách.

Mluvil jste také o tom, že v každé železniční stanici budou dva, to proto, abyste pokryly každý den v týdnu včetně víkendu?
Přesně tak, staniční dozorci budou pracovat v turnusu.

To je finální stav, nebo uvažujete o dalším rozšíření této služby?
Já si teď momentálně od toho slibuji, protože je to pro nás úplně nové, že se nejprve seznámíme s tím, jaká úskalí to obnáší, protože se skutečně rozšiřuje zájem o dopravu hendikepovaných osob. No a myslím si, že v průběhu příštího roku, koneckonců v pátek se o tom budeme bavit i s osobními dopravci, začneme řešit i téma nakládání hendikepovaných osob do vlaku, protože z mého hlediska, když vidím ty plošiny, které jsou jak morálně, tak i technicky zastaralé, tak možná se budeme muset zabývat i touto činností, čemuž se nebráníme.

V minulosti ale byla právě tato služba spjata s Českými dráhami, takže si vzájemně konkurujete?
Tato služba je i nadále spjata s Českými dráhami, ale my nejsme jejich konkurenty, pouze doplňujeme kvalitu a komfort pohybu přes nádražní objekty, od vstupu na nádraží po perón. Na rozdíl od Českých drah ale sloužíme bezúplatně všem dopravcům.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 192 hostů a žádný gestor