Vážení zaměstnanci Správy železnic,
letošní rok byl v mnoha ohledech zvláštní a nestandardní. Potýkali jste se z mnoha nesnázemi a změnami v pracovním i osobním životě, např. v rozpisu pracovní doby a směn, jinými a náročnějšími podmínkami na pracovištích, ve způsobu komunikace a přizpůsobení se pandemické situaci v naší republice.

Z našeho pohledu a způsobu vyjednávání bylo vše složitější než v minulých letech. Projednávali jsme nutná opatření ve zkrácených lhůtách s nemožností se sejít k osobnímu jednání a prodiskutovávat záležitosti v dostatečném předstihu. Řešili jsme nemožnosti účasti na rekreacích, KOP a akcích financovaných z FKSP. Některé záležitosti musely být řešeny i změnou kolektivní smlouvy. V průběhu celého roku byl projednáván Katalog zaměstnání a v neposlední řadě i jednání o nové PKS a FKSP na rok 2021. O těchto jednáních jsme Vás průběžně informovali prostřednictvím e-mailů zasílaných do všech ZV ZO OSŽ, webových stránek i Twitteru.
Tímto bych Vám všem chtěl poděkovat za to, že jste v této nelehké době zvládli plynule řídit dopravu a zajišťovali bezpečný provoz na železnici v rámci všech činností Správy železnic.
Všem patří velký dík a přejeme Vám a Vašim blízkým příjemné, pohodové a klidné prožití svátků vánočních, mnoho životních úspěchů a zdraví v novém roce 2021.

Za vedení PV OSŽ SŽ
Předseda      Štěpánek Petr


 

Právě přítomno: 202 hostů a žádný gestor