Dnes 26.1.2021 proběhlo další jednání OC, které zastupují zaměstnance u Správy železnic se zaměstnavatelem.

Hlavními body jednání bylo předložení 2. změny PKS na rok 2021, která se týká stravenkového paušálu (viz níže - Společná informace z KV) a druhým bodem bylo nalézt řešení zablokovaného jednání nad čerpáním C-FKSP.

Po představení obou materiálů přišlo ze strany OC k návrhu na poskytnutí časového prostoru k vyjádření stanoviska a došlo pouze k dohodě na termínu dalšího jednání.

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl

 

 1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 2. změně PKS 2021 u SŽ ze dne 26. ledna 2021

Písemnou formou dne 25. ledna 2021 zaměstnavatel předložil a při dnešním jednání prostřednictvím MS Teams představil návrh 2. změny PKS SŽ na rok 2021, který obsahuje změnu poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně finančního příspěvku z FKSP. Zástupci zaměstnanců požadují bližší informace o podmínkách poskytování příspěvku.

Další jednání proběhne v pátek 29. ledna 2021 opět formou videokonference.

Právě přítomno: 229 hostů a žádný gestor