Po mnoha měsících Covidových opatření se sešel PV OSŽ Správy železnic fyzicky, tedy tváří v tvář. Hned v úvodu byla schválena změna programu a předsunut před ostatní bod týkající se organizace 5. podnikové konference, která by se měla konat 14.10.2021 v Kulturním sále v Praze hl.n. Klíč zastupování byl schválen již dříve a samotné konferenci by mělo předcházet společné jednání Republikových rad infrastruktury a řízení provozu. V diskusi zazněl názor, zda je nutná rotace předsedy podnikového výboru mezi infrastrukturou a řízením provozu, která se jeví jako přežitá. Dělení na infra a ŘP postrádá do budoucna smysl.
Kontrola usnesení proběhla bez problémů. Vyhodnocení rizik BOZP a předpis týkající se údržby ochranných pomůcek byly vzaty na vědomí stejně jako předpis pro strojvedoucí SŽ. Trochu jiného gardu je otázka nových uniforem a OOPP. Na toto téma se sejde 28.5.2021 se zástupci odborů jak zaměstnavatel, tak zástupci dodavatele a výstrojního skladu, aby projednali připomínky k distribuci, kvalitě a sortimentu dodávaných výstrojních součástí. Podrobnosti v tomto článku níže.

Informace ze zásadních jednání se týkaly plánovaných organizačních změn jako je sloučení OŘ Olomouc a OŘ Ostrava a plánovaný nákup části závodu ČD-Telematika a z toho plynoucí personální a organizační dopady.
JUDr. Petr Večeř podal informace o právní pomoci a školení OSŽ, včetně ještě volných míst.
Personální ředitel ing. Pavel Koucký za zaměstnavatele informoval o probíhajících organizačních změnách a plánech pro nejbližší budoucnost. K 1.6.2021 se chystá změna systému náboru nových zaměstnanců týkající se vyšší adresnosti a zlepšení komunikace se zájemcem. Upozornil rovněž na informační centrum Správy železnic a jeho možnosti na pražském hlavním nádraží. Závěrem svého vystoupení podal zprávu o personálním stavu, počtu nepřítomných na pracovišti z důvodu epidemie COVID a mzdové údaje za měsíce leden až duben.
Ing. Hana Kohoutová jej doplnila údaji o Evidenčním listu důchodového pojištění v aplikaci STKR a odpověděla na několik dotazů. Zaměstnancům odcházejícím do penze bude ELD zaslán fyzicky (budou mít odebrán přístup do STKR). Vysvětlila postup při nároku na stravenku v částečně přesčasové směně a dotaz na využití uvolněných prostor po uvolnění OŘ Olomouc.
Závěr zasedání Podnikového výboru se nesl v dlouhé vzájemné diskusi, možnost přímého kontaktu většině přítomných viditelně chyběl.

Nad problematikou uniforem a OOPP se sešli v pátek 28.5. v Masarykově salónku v Dejvicích zástupci zaměstnanců, zaměstnavatele, výstrojního skladu, zástupci dodavatele firmy Brudra a firmy Vestimentum, která uniformy navrhovala. Schůzka byla iniciována potřebou řešit připomínky a kritiku zaměstnanců na kvalitu a střih nových uniforem. Největší důraz byl kladen na nové košile, ke kterým se sešlo nejvíce připomínek.
K jednotlivým výstrojním součástem podrobněji:
Košile - byly přislíbeny košile jak slim, tak širší regular a to v současné a nově i prodloužené délce. Tyto úpravy budou pouze u pánské verze, dámy mohou nově nosit pánské košile. Do budoucna zvýšená gramáž materiálu, aby bylo zabráněno kritizované průhlednosti látky. Zároveň by měly jít lépe žehlit a bude nepatrně upraven límeček.
Kalhoty - dohodnuty delší a v oblasti lýtek širší nohavice, výrobcem bude prověřena možnost náhrada kvalitnějšími sponami, pánskou verzi mohou nosit i dámy
Svetry - u dámských dojde k rozšíření, aby nedocházelo k samovolnému rozepínání
Sako - dodavatel prověří kvalitu knoflíků (lámaly se), byla diskutována délka rukávů a střih
Čepice - byla diskutována kvalita materiálu, velikost a umístění loga firmy, ale také lidová tvořivost při upravování či tvarování
Bundokošile - byla předvedena dámská bundokošile, která v živém podání vypadá mnohem lépe než na figuríně v katalogu
Zástupci zaměstnanců připomněli, že většině problémů s novými výstrojními součástkami šlo předejít, pokud by byla možnost si uniformu osobně vyzkoušet. Na konkrétních případech jsme se přesvědčili, jak je u této nové uniformy důležité zvolit správnou velikost.

OOPP - zástupce OSŽ z řad infrastruktury předvedl dodavateli dvě bundy stejné velikosti s různým rokem výroby, přičemž lehce upravený střih u novějšího výrobku značně omezuje pohyb zaměstnance. Dodavatel si oba vzorky odebral a přislíbil řešení. Bylo upozorněno i na špatnou kvalitu dodávaných mycích prostředků, některých montérek nebo zatékajících švů pršiplášťů. Na místě byla dohodnuta reklamace.
Předvedeny byly také vzorky nového termoprádla (spodky a trika s dlouhým rukávem) a mikin, které by měly být mezivrstvou mezi tričkem a blůzou, resp. kabátem. V následujících dnech by měl být dodán velmi omezený počet vzorků k vyzkoušení a ověření v provozu. 
Zaměstnavatel opětovně připomněl, že oranžová trička budou vydávána pouze do vyskladnění zásob a poté budou dodávána pouze modrá.

Z celého jednání vyplynula vůle všech zúčastněných vyřešit sporné body co nejdříve ke spokojenosti zaměstnanců a dobré reprezentaci Správy železnic.

Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček

  

 

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor