Srpnový PV měl tentokrát bohatou agendu a projednat řádně všechny body zabralo více času než jindy. Jako hosté byli přizváni zástupci Výboru OŘ Olomouc, aby se pokusili vysvětlit jak generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, tak personálnímu řediteli Ing. Pavlu Kouckému důvody nesouhlasu se sloučením stávajících OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jednoho celku. Mezi  jinými argumenty zaznělo, že firma má rezervy a sloučení jednotek Správy tratí je nerozumné. To generálního ředitele zaujalo, a přislíbil hledání rezerv a zamyšlení se nad počtem jednotek Správy tratí. O nutnosti zastavit slučování OŘ však přesvědčen nebyl. Podnikový výbor v dalším průběhu jednání podpořil nesouhlasné stanovisko výboru OŘ Olomouc se slučováním OŘ Olomouc a OŘ Ostrava.
Poté GŘ pohovořil o současnosti a nejbližší budoucnosti firmy, záměrech a jednání s kraji a jejich plány v železniční dopravě.

Personální ředitel Ing. Koucký zopakoval informace o stavu a nakládáním s výtěžkem veřejné sbírky na pomoc postiženým živelní událostí. Upozornil, že povětrnostními vlivy bylo postiženo 18 zaměstnanců SŽ se škodou 32 milionů korun, a téma uzavřel slovy: " Pojďme ještě jednou pomoci..." Podrobnosti zde.
Oznámil také, že je nutno upravit rozpočet FKSP z důvodu vyčerpání částky na rekreace přesunem z jiných položek. Informoval také o záměru umožnit nad rámec PKS přechod z papírových stravenek na e-stravenky nebo paušál i mimo v PKS uvedených termínech.
V krátkosti informoval o implementaci nového předpisu D1, přechod obsluhy plošin pro invalidy pod Správu železnic, jedná se asi o 37 lokalit - zde ještě není znám termín, dále pokračoval zprávou o mzdové a personální situaci u SŽ.
V další části se PV zabýval nezbytnou organizační agendou, která předchází 5. Podnikové konferenci a Sjezdu OSŽ.
PV výbor jmenoval a schválil tým kolektivních vyjednavačů pro PKS 2022 ve složení:
Petr Štěpánek, Miroslav Maincl, Miloš Paleček, Dušan Richter, Luděk Šebrle, Petr Pilník, Lýdie Vatterová, Marcel Bortl, Pavel Lněnička, Josef Hlaváček. Jako náhradníci byli zvoleni: Stanislav Hlouch, Marek Čihák, Libor Šimůnek, Pavla Krystková.
Závěrem podal zprávu z jednání komise pro uniformy a OOPP Miloš Paleček. Ve skladu uniforem zpracovávají objednávky z května, bundokošile by měly být k dispozici v říjnu. Podle dohody na předchozím jednání, jsou již k dispozici vzorky košil v novém střihu a složení materiálu a vzorek kalhot delšího a širšího provedení.

Za PV OSŽ SŽ

Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

Právě přítomno: 452 hostů a žádný gestor