Ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 proběhlo přeložené jednání Podnikového výboru Správy železnic, po kterém následovalo pravidelné jednání obou republikových rad.
Prvním z celé řady jednání bylo zasedání PV OSŽ Správy železnic, které začalo v dopoledních hodinách 30. 9. 2021. Po krátkém úvodním slovu předsedy PV Petra Štěpánka, který celý PV moderoval, došlo na pravidelnou agendu podnikového výboru. Z informací o zásadních jednáních, která v minulých dnech proběhla, je třeba zmínit stav kolektivního vyjednávání na další období.

Dne 3. 9. byl předložen návrh PKS zaměstnavatelem, 23. 9. vypracován společný protinávrh všech 9 odborových centrál, které zastupují své členy u SŽ. V dohodnutém termínu 24.9. byl společný protinávrh odeslán zaměstnavateli. Další jednání odborových centrál se zaměstnavatelem bude, jak je již obvyklé, týdenní internátní formou od 4. do 8. října, poté 15. 10., 5. a 10.11. Návrh zaměstnavatele neobsahuje všechny benefity v podobě, na které jsou zaměstnanci zvyklí a v kontextu přináší méně komfortu a jde napříč současnými sociálně pracovními trendy. Rovněž mzdová část nenaplňuje představy a očekávání zaměstnanců.
Značnou část jednání PV zabraly nezbytné organizační záležitosti, týkající se blížící se Podnikové konference 14. 10. 2021 v Praze a VIII. sjezd OSŽ 25. – 26. 3.2022.
PV vyjádřil rovněž souhlas s návrhem na zrušení institutu Republikových rad a jejich nahrazením Aktivy zástupců (zaměstnanců SŽ) ze základních organizací OSŽ, které jsou ve své podstatě flexibilnější a plní stejný účel, tedy obousměrný přenos aktuálních informací mezi ZO a PV. Zejména ve vztahu k aktuálním prioritám a parametrům projednávané kolektivní smlouvy.
V průběhu jednání se připojili zástupci zaměstnavatele z personálního odboru pod vedením personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého. Ten podal vyčerpávající informace o plnění současné PKS s důrazem na část týkající se mezd a KOP. Z ostatních informací zaznělo, v jaké fázi se nachází nákup části podniku ČD-T, získané akreditaci DÚ pro školení zaměstnanců a stav výstavby vlastního školícího centra v Pardubicích. Pro péči o postižené cestující bylo vybráno 37 lokalit, které budou vybaveny elektricky ovládanými plošinami obsluhovanými zaměstnanci Správy železnic. Přesné datum spuštění této služby ještě nebylo uvedeno.
Následně začalo společné jednání Republikových rad, kde bylo nutno pozměnit plán jednání z důvodu zaneprázdnění generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA jinými jednáními. Ten ve svém příspěvku poděkoval všem zaměstnancům za práci v předchozím období a ocenil pracovní nasazení ve složité Covidové době. Popsal také všechny okolnosti, které souvisí s plánovaným slučováním OŘ Olomouc a OŘ Ostrava. Po té přítomné seznámil s aktuální situací firmy, svou vizí blízké budoucnosti a očekávané ekonomické situaci. V závěru své časově limitované přítomnosti z důvodu dalšího důležitého jednání zodpověděl několik dotazů týkajících se podstavu zaměstnanců a jeho možného řešení, jak zvýhodnit zaměstnancům dopravu do práce nebo připomínku ke konstrukci grafikonu na hranici dvou krajů. Pozastavil se nad stížností na kvalitu uniforem a OOPP a přislíbil osobní účast na řešení problému.
V dalším příspěvku Ing. Miroslav Jasenčák, náměstek GŘ pro řízení provozu předložil poslední informace z implementace nového předpisu D1 (termín platnosti zůstává nezměněn), znovu vyhodnocení výkonů na havlíčkobrodské trati ve vztahu k nárůstu dopravy a tarifním třídám. Pohovořil též o postupu ve vývoji aplikace CENTRO – pilotní program v OŘ Plzeň by měl ověřit možné centrální vkládání instrukcí a následné sjednocení textové podoby instrukcí.
Personální ředitel Ing. Pavel Koucký seznámil všechny účastníky společného jednání republikových rad mimo jiné se mzdovým vývojem, a to jak v celé firmě, tak ve vybraných jednotlivých profesích. Poskytl i srovnání s celorepublikovým průměrem, či příjmu v dopravě. Krátce okomentoval návrh PKS 2022 z pohledu zaměstnavatele a odůvodnil jednotlivé navrhované změny.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý pohovořil o jednání tripartity, návrzích na zvýšení minimální mzdy, ekonomice rekreačních zařízení OSŽ v Covidovém období a aktuálním stavu členské základny v jednotlivých sekcích. V této souvislosti také připomněl zprávu komise OSŽ pro strukturu, která byla projednána na posledním jednání Ústředí OSŽ se závěrem zachovat stávající počty členů i poměrné zastoupení jednotlivých sekcí v Představenstvu a Ústředí OSŽ i pro další volební období s jedinou změnou (začlenění ZO OSŽ působících v AŽD a Pars Šumperk do sekce ČD). Dále hovořil o stavu plnění některých zásad a záměrů prezentovaných na minulém sjezdu, jako např. o nezávislosti OSŽ na politických stranách, vyrovnaném hospodaření, postupném rozšiřování využívání informačních technologií při činnosti OSŽ a rozšiřování palety členských benefitů s tím, že považuje za potřebné v tomto směru dále pokračovat i v období po připravovaném VIII. sjezdu. Závěrem se ve svém vystoupení věnoval problematice jízdních výhod na železnici.
V pozdních večerních hodinách se dostalo na separátní jednání obou Republikových rad, kde byli nominováni členové do orgánů OSŽ, komisí Podnikové konference a sjezdu. V neposlední řadě došlo ke schválení návrhu zrušení Republikových rad a nahrazením Aktivy zástupců (zaměstnanců SŽ) ze základních organizací OSŽ.
Poslední neformální část jednání využili účastníci k diskuzím s předsedou OSŽ M. Malým, předsedou PV SŽ P. Štěpánkem či jednotlivými tajemníky PV.

Za PV OSŽ SŽ

Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

 

Právě přítomno: 409 hostů a žádný gestor