Na posledním jednání zástupcú Odborových centrál působících u SŽ se zaměstnavatelem bylo opět hlavním bodem projednávání Rámcových i Centrálních zásad hospodaření FKSP. Vzhledem k různým názorům nejen zaměstnavatele, ale i v jednotlivých odborových centrálách nedošlo k většímu posunu.  Dalším důležitým bodem bylo seznámení s důsledky novelizace NV 589/2006 v souvislosti s pracovní dobou zaměstnanců v dopravě. Bohužel u cca 280 zaměstnanců musí dojít k přepracování turnusů. 

Další termíny jednání jsou naplánovány hned na úvod příštího roku, a to na 5.1. a 14.1.2022

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 597 hostů a žádný gestor