Jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem bylo rozděleno do dvou bloků.
V první části jednání byla personálním ředitelem Ing. Pavlem Kouckým podrobně probrána organizační změna připravovaná k 1.4.2022. Jedná se o vznik nové OJ SŽT (Správa železničních informačních technologií).
Dalším tématem byl rozbor uzávěrky mzdy za měsíc leden 2022 a s ním související velmi citlivé téma tzv. přečerpání nároku dovolené za rok 2021. Ing. Hana Kohoutová se velmi podrobně snažila vysvětlit jak a proč vůbec mohlo dojít k přečerpání dovolené u 1330 zaměstnanců Správy železnic. Celý výpočet skutečného nároku je velmi složitý a těžko lze podat uspokojivou odpověď našim nespokojeným členům.

 V části věnované různým tématům zazněla z úst Ing. Kouckého informace o očekávaném podepsání smlouvy s poskytovatelem KOP v pondělí (28.2.2022). Poté by byly konečně odtajněny čtyři lokality, ve kterých budou KOP poskytovány. Předpoklad prvních účastníků KOP je ve druhé polovině března.
Od Ing. Evžena Pospíšila zazněla informace o svolání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky na den 9.3.2022 a to hybridní formou. Hlavním tématem by měla být, jak již bylo dříve zmíněno obuv zaměstnanců SŽ. Na duben se plánuje podobná schůzka zaměřená na výstrojní součástky a problémy s tím spojené.

Termín dalšího  jednání OC a to prezenční formou byl dohodnut na 11.3.2022 v Rytířském sále v sídle SŽ.

 

Druhá část jednání byla pojata jako úvodní setkání pracovní skupiny pro zavedení tzv. Digitální zaměstnanecké karty. Ing. Pospíšil podrobně rozebral Vyhlášku FKSP a možnosti jak a na co by se daly prostředky z karty v budoucnu používat. Zástupci všech OC dostali prostor k vyjádření svého stanoviska. V diskuzi zazněly obavy z oprávněného využívání prostředků, počet míst, kde se bude karta dát uplatnit, ale také z jakých prostředků se bude karta financovat. V podstatě panovala shoda nad možností zavedení této karty a téměř všichni zástupci pracovní skupiny se shodli i nad výškou jakési startovací částky cca 1000 Kč na každého zaměstnance.

Další jednání pracovní skupiny bylo dohodnuto na 31.3.2022.

 

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl


  

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor