V sídle Správy železnic proběhlo jednání komise pro OOPP a výstrojní součástky za přítomnosti zástupců zaměstnavatele z oboru O10, O8 a O30 a zástupců jednotlivých odborových centrál. Hybridní forma jednání se stává pravidlem, a tak tomu bylo i tentokrát.
Po úvodním slovu ředitelky odboru O8 JUDr. Svobodové a ředitele personálního odboru O10 Ing. Kouckého se chopil řízení jednání Ing. Pospíšil. Po stvrzení zápisu došlo na další informace, které se týkaly stavu a plnění dohod z předchozích jednání. Do konce listopadu by měl být znám výsledek testování pracovní obuvi v odborné laboratoři, který by měl být doplněn o porovnání hmotnosti.

Personální ředitel Ing. Koucký přislíbil připomenut ředitelům OJ možnost výběru obuvi OOPP zaměstnancem a také možnost objednávat mikiny, které jsou již skladem.
Bylo ukončeno testování letních kalhot. Výsledky nejsou jednoznačné. Někomu nevyhovoval střih, materiálové složení nebo nedostatek reflexních prvků. Bylo dohodnuto, že na příštím jednání by měl představen komplet letních OOPP, tedy jak kalhoty, tak bunda či blůza. Dalším bodem byla široká diskuze nad možným zavedením kraťasů či šortek pro některé profese v letním období.
Vzhledem k cenám OOPP bylo oznámeno, že do budoucna bude více dbáno o kvalitu OOPP, a případná vyšší cena bude kompenzována delší vynášecí dobou, resp. v některých případech by vynášecí doba nebyla vůbec a poškozená nebo nefunkční ochranná pomůcka by byla vyměněna.
Zástupci O-30 požadovali řešení specifických ochranných pomůcek pro nové zaměstnance ostrahy (Negrelliho viadukt, Eden, Zahradní město). Zatím bylo řešeno improvizací s kombinací výstrojních součástek a OOPP. Do budoucna bude vše v rámci OOPP a bude zaneseno do Bp36.
Pochvalný příspěvek zazněl na výstražné tričko, které lze v kolejišti použít místo výstražné vesty. Samotný materiál není vzhledem k požadavku na odrazivost není příliš příjemný, ale při vhodné kombinaci se spodní vrstvou jde zvláště v letním období o významný krok vpřed.
V další části věnované výstrojním součástkám, tedy uniformám byl předveden vedoucím oddělení panem Smetákem prototyp tmavě modré košile jak verze slim, tak regular. Ze strany OSŽ zazněla opakovaná pochvala vedoucí výstrojního skladu Bc. Linhartové za výběr odstínu. V novelizovaném předpisu Zam3 by se tak měla objevit možnost tuto košili nosit v letním období i bez kravaty. Pokud vše půjde dle plánu, dočkají se zaměstnanci nových košil v jarních měsících. Ze strany zástupců zaměstnavatele zazněly také informace ke stejnokrojům, které se dlouhodobě řeší s dodavatelem (rozšíření kalhot, spony atd).
Ing. Pospíšil krátce shrnul problémy se zavedením našeho požadavku na možnost objednávání výstrojních součástek přes STKR pomocí jakéhosi E-shopu (problémy s aplikacemi, kyberbezpečností). Tento náš požadavek stále platí a věříme, že se zaměstnanci dočkají.
K další změně v předpisu by měl směřovat návrh zaměstnavatele u skupiny 2. Dosud přídělový systém by měl nově nahradit bodový jako u ostatních skupin. Příděl bodů by měl být dostatečný na obměnu potřebných výstrojních součástí.
Termín dalšího jednání je naplánován na 8.2.2023
 

Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor