Pravidelné jednání pracovní skupiny pro uniformy a OOPP se netradičně uskutečnilo v Hradci Králové. Úvodem všechny přivítala na domácí půdě Bc. Eva Linhartová, vedoucí centrálního skladu SŽ. Následovala prohlídka moderních skladovacích hal, kde nejsou jen uniformy a OOPP, ale i materiál pro údržbu svršku a jiné komodity. Můj osobní postřeh, čekal jsem u tak rozsáhlé firmy, jakou Správa železnic je, daleko větší skladové zásoby. Druhý postřeh se týká mikin (OOPP), kterých je na skladu dostatek, ale z nám neznámých důvodů nejsou pro zaměstnance objednávány.

Vlastní jednání moderoval po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého vedoucí personálního odboru Ing. Evžen Pospíšil. Po připomenutí a vyhodnocení témat z minulých jednání bylo z pracovních důvodů předsunuto jednání o OOPP před uniformy.
Zástupce O 08 pan Stanislav Smeták se omluvil, že z důvodů na straně dodavatele dosud nebyly k dispozici zkušební vzorky letních pracovních kalhot podle dohody z minulého jednání. K dnešnímu dni by měly být k dispozici a snad do konce týdne distribuovány vybraným zaměstnancům k vyzkoušení. Mělo by jít o dva různé modely a snad i letní prodloužené počasí dovolí jejich testování. Dále jsme byli informováni, že nový vzor pracovní obuvi je již skladem a je zařazen do katalogu OOPP přístupném ze stránek intranetu. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně a očekávané větší životnosti bude i delší vynášecí doba. Nicméně jako u všech OOPP platí, že v případě poškození nebo nefunkčnosti je tato součástka kdykoliv vyměněna.
U již zmiňovaných mikin upřesnila Bc. Linhartová, že bylo vydáno 1537 a na skladu zůstává 3785 kusů.

V části věnované uniformám zástupci zaměstnanců tlumočili veskrze pozitivní ohlasy na nové modré košile. Na minulém jednání jsme byli upozorněni, že budou soutěženy nové dámské boty. Na otázku, zda soutěžit stávající nebo nové vzory zvítězila možnost nových vzorů. Byla dohodnuta jakási anketa mezi dámami s nárokem na výstrojní součásti, aby si samy vybraly, které vzory jsou jejich vkusu bližší. Technickou část této problematiky si vzal za svou Ing. Pospíšil.

V části věnované dotazům jsme byli ujištěni, že zaměstnavatel stále počítá s e-shopem pro výstrojní součásti, nicméně z technických důvodů – přechod na nový systém – tak nebude dříve než v roce 2025.
Na dotaz, zda probíhá nějaký průzkum, jak modernizovat osvětlení zaměstnanců v kolejišti a případné nové vzory noční výpravky, odpověděl Ing. Smeták. Několik možných modelů bylo vybráno, část byla zkoušena s kladným ohlasem přímo zaměstnanci v provozu. Zda budou uvedena do ostrého provozu záleží i na vyhodnocení O 11 (bezpečnost, nezaměnitelnost s jinými návěstidly apod.).

V závěru Bc. Linhartová všem poděkovala za účast a připomněla možnost odběru a nošení výstrojních součástek staršího typu za velmi snížené bodové ceny. Dále upozornila, že v měřenkách je nutno udávat výšku postavy a snahu tyto měřenky maximálně eliminovat. Většinou lze nalézt vhodnou konfekční velikost. Kromě toho šití měřenek značně zatěžuje dodavatele i Správu železnic.

Další jednání bylo předběžně dohodnuto na 13. únor 2024.

Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

Právě přítomno: 189 hostů a žádný gestor