V úvodu listopadového zasedání Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic (23.11.2023) vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s několika aktuálními tématy. Zpráva o plánovaném snížení rozpočtu Ministerstva dopravy do SFDI z tzv. malé dopravní tripartity, které se dotýká i naší firmy se neposlouchá zrovna dobře. Pozitivnější informace je ta, že potřebné prostředky na opravy, údržbu a provoz by měly být kompenzovány úvěry finančních institucí. Úsporný vládní balíček prošel jak parlamentem, tak senátem a nyní je již podepsán i prezidentem. I z tohoto důvodu se připojuje odborová centrála ASO k demonstraci 27.listopadu 2023. V pondělí členové OSŽ aktivně podpoří demonstraci na Malostranské náměstí. Předseda OSŽ zdůraznil naše hlavní požadavky, a to výzvu vládě k lepší komunikaci a vedení sociálního dialogu, což rozhodně momentálně vláda nedělá. Podrobnosti k demonstraci zde.

Předseda PV Petr Štěpánek přítomným podrobně popsal postup kolektivního vyjednávání od minimalistického návrhu zaměstnavatele (23.10), přes společný protinávrh odborových centrál (30.10.) k současnému stavu kolektivního vyjednávání. Informací, které kolují přes sociální sítě je spousta a rozhodně ne všechny se zakládají na pravdě. Co se týká různých anket „Kolik by jste si představovali do tarifních stupňů“, máme také jasno. Představovat si můžeme klidně i 20 %, což by si jistě zaměstnanci zasloužili, bohužel realita je úplně jiná. Dotaz byl i na společný postup kolektivních vyjednavačů ve třech největších železničních podnicích. Dohoda má v podstatě tři body: zastavit pokles reálných mezd, zachovat KOP a zachovat současný nárok dovolené. Přítomní členové PV po zodpovězení dotazů vyjádřili podporu postupu týmu kolektivních vyjednavačů.

Zástupci zaměstnavatele se zúčastnili v redukovaném počtu a omluvili personálního ředitele, který se účastní jiného důležitého jednání. Ing. Hana Kohoutová podrobně vysvětlila všechny aktuální personální změny související jak se změnou obsazení vedoucích pracovišť, tak s probíhajícími změnami organizační struktury. V další části se zabývala celkovým personálním vývojem za prvních deset měsíců roku a mzdovým vývojem za stejné období. Doplnila výši průměrných mezd ve vybraných profesích.

Petr Štěpánek vyzval k připomínkování SŽ SM89 Zdravotní služby poskytované zaměstnancům státní organizace Správa železnic do 6.prosince 2023. Rovněž vyzval k případným připomínkám dokumentu Čerpání Plánu akcí BOZP za 1. - 3. čtvrtletí roku 2023.
V další části se rozvinula diskuze nad novou podobou FKSP, jak upravit Zásady hospodaření, Rozpočty, jak se projeví u mezinárodních akcí a ve sportech, jak dále s dary při výročích atd.

Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl
 

Právě přítomno: 124 hostů a žádný gestor