Po původním úseku trati jel Miroslav Zikmund

Ve věku 150 let a 364 dny tiše, za účasti četných přítomných, skonal v dopoledních hodinách (začátek výluky dle ROV 93034 v 9:45) dne 2. září 2022 úsek železniční trati Františka Josefa I. mezi železničními stanicemi Planá nad Lužnicí - Roudná - Soběslav.
Nebývá obvyklý, v rozpětí několika měsíců, zánik dvou různých úseku jedné a téže železniční trati a převedení do nové stopy. V dubnu, shodou okolností také druhého, leč v sobotu, jsem absolvoval poslední jízdu ve směru Praha - Tábor vlakem 331 a rozloučil se s původním úsekem trati Votice - Střezimíř - Sudoměřice u Tábora.

Stejná „smutná povinnost“ na mne čekala v pátek 2. září 2022. Posledním „pravidelným vlakem“ zastavujícím v ŽST Roudná - pro hnidopichy a historickou dokumentaci - jak tarifně, tak dopravně NEEXISTUJÍCÍ. V jízdních řádech, dopravní dokumentaci, informačních a odbavovacích systémech (UNIPOK, POP) byla s úderem půlnoci ŽST Roudná nahrazena zastávkou MYSLKOVICE. Zastávkou s kolejovým rozvětvením, vjezdovými a odjezdovými návěstidly, s výkonem dopravní služby výpravčího… pravda, podobné situace v minulosti nastaly - nicméně v důsledku mimořádných provozních situací (vzpomenu alespoň ŽST Bohumín před několika lety v důsledku vyhoření zabezpečovacího zařízení).
Posledním vlakem s přepravou cestujících byl osobní vlak 8207, předpokládaný odjezd z Tábora 8:22. Z Prahy jsem na rozlúčkový vlak najížděl - jaká náhoda - vlakem 331. Zpoždění 12 minut nasbírané mezi Prahou a Benešovem se na novém úseku trati přes Střezimíř anulovalo - plánovaný přestup jen 4 minuty. Vlak 8207 (sloužil jsem na vlaku téhož čísla v době, kdy jezdil z Prahy do Českých Budějovic) v sestavě 242 241-8, BDs 50 54 82 40 292-0 + Bdt 50 54 21 08 362-5. Z Tábora 7:24 +2, jako by se na poslední cestu nechtělo.
Z plošiny druhého vozu - v Plané křižování s R 728, odjezd 7:36. V km 71,8 začíná odklon trati vedené v nové stopě - zatím jedna kolej, poslední zastavení na zastávce v Doubí v 7:40, Roudná (dopravně zastávka Myslkovice) 7:42-7:43. Smuteční hosté, včetně kapely hrající smuteční hudbu jsou již shromážděni, další přijdou - mnozí dokumentují „poslední vlaky…“. Podobnou činnost provádí kolem trati řada dokumentátorů, poslední jízda je také zdokumentována na mobilu spolucestujícího.
Před Veselím čekáme na VOLNO, odjíždí mimořádný vlak 11524, pobyt 7:56-7:58. Zastavujeme v 7:59. Vystupují 3 osoby - já, dokumentátor a jeden pán…
Stanice Veselí po rekonstrukci, nicméně prázdná…
Zpět „posledním“ zastavujícím osobním vlakem 8206 (opět vzpomínka na osobák téhož čísla z Českých Budějovic do Prahy, v neděli jako zrychlenka 9106).
Vlak přijíždí tak nějak akorát včas, abych během pobytu stihl zadokumentovat čísla posledního zastávkového osobníku. Lok 242 211-1, BDs 50 54 82 40 333-2 + Bdt 50 54 21 08 352-6. Z Veselí 8:09, Roudná (Myslkovice) 8:22. Vystupuji. Před staniční budovou nacházející se v nevratném kómatu - odchází v požehnaném věku 80 let - pokračuje smuteční hudební produkce, smuteční hosté mají k dispozici zdarma drobné občerstvení, schází se bývalí zaměstnanci, kteří zde sloužili, potkávám se s několika známými…
Vzpomeneme velké nehody z 9. února 1989, ve 21:30 došlo k čelnímu střetnutí ER 537 (lok 363 064) a EPn 68416 (lok 240 071) na staniční koleji číslo 1. Příčina - nedůsledné zjišťování volnosti vlakové cesty. Stanice byla tehdy vybavena zařízením TEST, avšak bez kolejových obvodů… Oba strojvedoucí „zázrakem“ přežili, rychlíkový stačil utéci do strojovny, laminátkovému se podařilo vyskočit. Zatímco laminátka se odebrala do železničního nebe, 363 064 byla opravena a slouží dodnes, po rekonstrukci jako 362 064 WTB.
Na koleji číslo 2 stojí elektrická jednotka 650 224-9 zvláštního vlaku 11524. V 8:30 projíždí Roudnou vlak IC 538, poslední pravidelný projíždějící, lok 362 052 (kdysi pražská)… Na kusé manipulační koleji stojí motorový vůz M 240.028 (dopravce Railway Capital) + Bdt 50 54 21 08 395-5, od zvláštního vlaku pro smuteční hosty z Tábora. Bude pokračovat do Veselí a uzavře tak historii úseku trati z Roudné do Soběslavi.Vlak 11524 má tu smutnou povinnost uzavřít historii mezi Roudnou a Planou nad Lužnicí. Odjezd 9:13 + 1, Planá 9:19 + 2, Tábor 9:24 + 2.
EJ 650 224-9 zůstává v Táboře. Podle dostupných informací bude do doby zahájení provozu po skončení výluky sloužit k zaškolování strojvedoucích služebny Tábor.
V Roudné byla k prodeji, za symbolickou korunu, pamětní jízdenka na poslední jízdu z Roudné do Tábora.
Miroslav Zikmund

 

Právě přítomno: 198 hostů a žádný gestor