Miroslav Zikmund reaguje na článek v Obzoru č. 9, týkající se informování cestujících

V Obzoru 9/24 popisuje zkušený cestovatel Petr Rádl „Srbskou“ anabázi 7. 3. při nástupu do vlaku, v době, kdy byla vyloučená traťová kolej číslo 1, u níž čekal na zastávce na „svůj vlak“ ku Praze, avšak jedoucí po koleji číslo 2, tak říkajíc „proti srsti“. Ctihodný kolega dopisovatel totiž i přes svůj pokročilý věk nepochopil zvláštní způsoby (ne)informování cestujících (ne)Dobrou Správou, tedy zastávkovým (ne)hlášením nástupiště 3 minuty před příjezdem vlaku.

V předtuše toho, co způsobilo onu anabázi jsem podrobně prostudoval rozsáhlý ROV, kde jsou „tisíce“ údajů, ale o způsobu informování cestujících ani slovo. „Dobrá“ SŽ totiž není partnerem cestující veřejnosti. V deštivý pátek 17. května jsem odjel v 9:15 z HLN na místo činu, a mé tušení se naplnilo. Ten den (resp. od 7. do 20. 5.) probíhala výluka traťové koleje číslo 2. Způsob informování cestujících je následující : Ve žlutém „domečku“ na nástupišti 2, v prostoru označitelném - s notnou dávkou přemáhání se - za úkryt před silným větrem, v němž nechybí pubertální nápisy sexuálního charakteru, je o zeď opřena tabule s jízdními řády (aby jeden zjistil údaje, musel by si kleknout do špíny) a oranžovou informační cedulkou s výlukou 23. 4. - 6. 5., kdy se od 9:00 do 19:00 jezdilo po kolejí číslo 2 (ku Plzni). Zalaminovaná cedulka (formát A3) aktuální výluky 7. 5. - 20. 5., v čase 9:00 - 19:00 h, obsahující informaci o jízdě vlaků po koleji číslo 1 (ku Praze) se povaluje na zemi, řádně ušmudlaná, tedy „odpad“. Na obdobném stavení na nástupišti 1, v němž kdysi bývala pokladna, jsou podobné cedule nalepeny „tak různě“. Nepochybuji o tom, že v březnu „se informovalo stejným způsobem“.
Čili z hlediska myšlenkových pochodů zaměstnanců SŽ je cestující veřejnost dostatečně informována. Z hlediska „(ne)myšlení“ pracovníků SŽ je totiž naprosto, opravdu naprosto vyloučené, aby si těchto informačních tabulek cestující, který se jde podívat na vyvěšený JŘ „kdy mu to pojede“ nevšiml. Tudíž musí vědět, ze kterého nástupiště „jeho“ vlak pojede. Když nečte je to jeho chyba a nemá co kritizovat.
Bohužel onen „systém (ne)myšlení (ne)dobré SŽ“ jaksi pomíjí informace pro cestující - traťové skládačky JŘ i kursbuchy „zdarma“ vydávané ROPIDem, taktový GVD (vlak jede každou X:YZ), a elektronické informační systémy (vyhledávače spojení), do nichž se nástupiště při výlukách nepropisují, tudíž cestujícího nic nenutí k tomu - aby na rozdíl od hladového psa, syslícího po něčem k snědku - hledal vyvěšený JŘ s doplňkovou info, tím spíše válející se někde na zemi ...
O tom, u kterého nástupiště se zastavuje, neinformují ani „mimořádnosti ČD“. V aplikaci informační tabule SŽ nástupiště uvedeno je, kdo však s sebou nosí notebook, tím spíše, když WIFI na zastávce SŽ nenabízí.
Nicméně 17. 5. se ani cestující nečtoucí zalaminované tabulky nemohli zmýlit. Na koleji u nástupiště 1 se pracovalo. Mezi oběma kolejemi je v celé délce nástupiště číslo 2, koleje číslo 1 postaveno ochranné zábradlí, potěšivší každého pracovníka BOZP.
Kolega Rádl by měl 7. 3. při přebíhání smůlu ... Držáky připevněné k patám kolejnic spojují červenobílé (fólie ???) kovové tyče, v místech držáků se konce tyčí překrývají, tudíž zaměstnancům pracujícím v koleji poskytují staticky bezpečnou ochranu vůči provozu na sousední koleji. Bližší ohledání jsem si bez výstražné vesty nedovolil. Bagr hloubící rýhu u koleje číslo 2 se pracovním ramenem při výsypu materiálu na nákladní auto otáčel na stranu vzdálenou od trati.
Na rozdíl od onoho 7.3. ovšem zastávkový rozhlas nejenže neupozorňoval na průjezd Bavorského expresu ku Plzni, Arrivího „Písku“, Západního InterJetu ku Praze, ale neoznámil ani příjezd osobníku (navíc zpožděného) do Prahy, či zastavující Berounky do Klatov, rovněž zpožděné. Zastávkový rozhlas „obsluhuje“ výpravčí ŽST Karlštejn, stanovený předstih 3 minuty. Patrně „SE překopl“ kabel - zaměstnanec oznámil poruchu na „DŽIn OŘ Praha“, a provedl zápis do „Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení“ a pro krátkost času nebyla oprava provedena ... Na ty „překopnuté“ kabely a tudíž nefunkční rozhlas mám tak říkajíc pech ...
Na závěr dobrá zpráva - provozní zázemí budoucí odbočky / výhybny Lom se už stavebně rýsuje.

Miroslav Zikmund

 

Právě přítomno: 311 hostů a žádný gestor