Pro potřeby ZO OSŽ přikládáme formuláře, které je třeba vyplnit pro účely zajištění srážek členských příspěvků OSŽ u zaměstnanců Správy železnic, kteří:

  • se stávají nově členy OSŽ, nebo
  • jsou sice již členy OSŽ, ale
  • přestupují z jedné ZO OSŽ do jiné, nebo
  • nejsou jim prováděny srážky členských příspěvků OSŽ z dohod o provedení práce nebo z
  • dohod o pracovní činnosti u Správy železnic, nebo
  • se vracejí z mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnavatel jim nezačne automaticky srážky členských příspěvků OSŽ provádět, nebo
  • odpadl jiný důvod pro který jim nebylo možné srážky členských příspěvků OSŽ provádět (např. dlouhodobá pracovní neschopnost, osobní bankrot nebo exekuce) a zaměstnavatel nezačal automaticky srážky pro OSŽ provádět.

Vždy je třeba vyplnit a zaslat na CSS oba formuláře. Formuláře jsou určeny pouze pro zaměstnance Správy železnic.

 

 

Právě přítomno: 135 hostů a žádný gestor