Informace a podrobnosti k obsahu kolektivní smlouvy společnosti ČD Cargo na rok 2016 a především pak postřehy z kolektivního vyjednávání dominovaly poslednímu letošnímu zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo v sídle Ústředí OSŽ ve středu 9. 12. 2015. „Dosáhli jsme historického úspěchu, kdy jsme dotáhli kolektivní vyjednávání - ve shodě všech odborových centrál a na základě (zaměstnavatelem) vyškrtaného návrhu - až do zdárného konce, tedy do té podoby kolektivní smlouvy, kterou jsme podepsali 2. 12. 2015,“ řekl na úvod předseda PV Radek Nekola: „Svědčí to o tom, že když se chce, že to jde, že když je nejhůř, jdou osobní ambice stranou.“

Letos se kolektivní vyjednavači za OSŽ potýkaly nejen s restriktivním návrhem zaměstnavatele (co šlo, to bylo v návrhu kolektivní smlouvy seškrtáno), ale i s naprostou nepřipraveností zaměstnavatele. „Naše výhrady jsme řešili až na místě, ač jsme je zasílali předem,“ poznamenal Radek Nekola. I tak se podařilo maraton jednání včas dokončit a kolektivní smlouvu podepsat. Zaměstnanci navíc dostanou malý předvánoční dárek – finanční odměnu za splnění respektive překročení podnikatelského plánu (půl procenta průměrného výdělku za leden až říjen, v průměru jde o 1500 Kč). „V rámci debaty nad kolektivní smlouvou jsme se dohodli, že půjdeme cestou vyplacení odměny v rámci letošního roku a zároveň jsme si řekli, že stejně tak budeme pokračovat i v roce 2016, pokud budou finanční prostředky,“ dodal Radek Nekola.
Co se týče vlastní kolektivní smlouvy na rok 2016, je pro zaměstnance asi nejpodstatnější informací nárůst mezd o 1 %, což je podle Radka Nekoly „kompromis, kam až společnost může zajít“. „Shodli jsme se, že mzdový nárůst ve výši 1 % plně pokrývá inflaci, která podle odhadu ČNB bude činit 0,4 %. Takže i při 1% nárůstu zachováváme trend udržitelnosti průměrné mzdy.“

Dlouze se podle Radka Nekoly v trámci kolektivního vyjednávání diskutovalo nad fondem pracovní doby a nad příspěvkem na životní, kapitálové a penzijní připojištění: „Nejenže jsme odolali snahám vedení společnosti tyto příspěvky zredukovat, ale u posunovačů/vedoucích posunu jsme dokonce provedli i jejich mírné navýšení (jde o riziková povolání),“ podotknul Nekola. Mluvilo se také pochopitelně o kondičních pobytech (KOP) jako o jisté formě benefitu (KOP jsou cestou, jak udržet zaměstnance v dobrém fyzickém stavu). „Zaměstnavatel nakonec souhlasil s tím, že KOP ano, upravili jsme pouze (po odvrácení škrtů) některá povolání,“ doplnil Nekola.

Text kolektivní smlouvy (PKS ČD Cargo 2016) a další informace a detaily (Osobní ohodnocení 2016) naleznou zaměstnanci a zájemci na webu OSŽ (www.osz.org) , ve složce Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, v kolonce dokumentů „Nově ke stažení PV ČDC". „Vše je od dnešního rána (9. 12. 2015) na webu,“ doplnila tajemnice PV Bc. Marta Urbancová a dodala: „Byla jsem velmi mile překvapena ze spolupráce jak s Federací strojvůdců, tak i obecně všech odborových centrál.“ Jak vyplynulo z následné diskuse, není (vzhledem k původnímu návrhu zaměstnavatele) 1 % mzdového nárůstu neúspěchem. Všichni také kladně hodnotili spolupráci odborových centrál, jejichž zástupci letos táhli za jeden provaz. „Byl jsem hrdý na to, že jsem mohl být kolektivním vyjednavačem za OSŽ,“ řekl například Zdeněk Radkovič. Školení ke kolektivní smlouvě 2016 bude zajišťovat na přelomu ledna a února příštího roku zaměstnavatel spolu s OSŽ, nejpozději příští týden budou známy termíny jednotlivých školení ke KS 2016.

V další části informoval předseda PV Radek Nekola o přípravách podnikatelského plánu na rok 2016, který už začíná mít „jasné kontury“ a který vychází ze skutečnosti letošního roku. „Hospodářský výsledek se daří naplňovat, zároveň to ale budí obavy, co se bude dít příští rok, už jen například s ohledem na menší podíl výlukových prací, na kterých společnost ČD Cargo letos participovala,“ uvedl.

Druhá část jednání patřila především hostům. Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša poděkoval kolektivním vyjednavačům za dobře odvedenou práci. „Výsledek je výborný,“ uvedl, a dále pak informoval o důležitých jednáních, která absolvoval jak v Bruselu, tak i v Praze. Personální ředitel GŘ ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář poté informoval o organizačních změnách na GŘ ČD Cargo a poděkoval „za sveřepé, ale úspěšně dokončené kolektivní vyjednávání, které přineslo uklidnění“. „Myslím si, že bylo ze strany obou sociálních partnerů dosaženo maximum.“ Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) mluvila o zásadách čerpání Sociálního fondu (princip zůstává stejný, ještě do konce roku by měl zaměstnavatel projednat příděl a čerpání SF pro rok 2016), a druhé změně interní normy (osobní ohodnocení), respektive o chystaném školení ke kolektivní smlouvě na rok 2016 (zaměstnavatel předpokládá, že školení začnou koncem ledna).
Konec bloku, který byl rezervován hostům, patřil předsedovi představenstva společnosti ČD Cargo Ivanu Bednárikovi. „Bylo to velmi těžké kolektivní vyjednávání, bylo to o hledání přibližné shody. Obě strany odcházely z jednání nespokojené, každá strana něco ztratila. Ale i to je forma dohody,“ popsal právě skončené kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2016.
Poslední část jednání byla věnována diskusi – dotazům a připomínkám. Členové PV kladli otázky a předseda představenstva na ně odpovídal. Mluvilo se například o změně postoje zaměstnanců, kteří přicházejí do styku se zákazníky (poznámka Lindy Liškové, že mnohdy není komunikace se zákazníkem na odpovídající úrovni) či o hospodaření společnosti v roce 2015 (Bednárik: Díky tomu, že jsme obsluhovali výluky, se nám podařilo udržet podnikání v černých číslech).


Michael Mareš
 

Právě přítomno: 291 hostů a žádný gestor