Středa, 9. prosince, byla nejen datem konání posledního letošního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., ale zároveň datem podpisu podnikové kolektivní smlouvy Českých drah. Předseda PV Vladislav Vokoun se proto zúčastnil pouze úvodní části jednání a poté se omluvil, aby mohl odjet k slavnostnímu podpisu kolektivní smlouvy.

„Kolektivní smlouva není jen záležitostí mezd, bráním se tomu, abychom ji zredukovali jen na údaj, o kolik narostou platy. Každá její část je důležitá, něco stojí, musí se posuzovat kvalita celku,“ poznamenal Vladislav Vokoun v úvodu jednání, kdy stručně seznámil členy podnikového výboru s obsahem kolektivní smlouvy. Uvedl, že za velký úspěch – i když to tak možná mnozí členové OSŽ nevnímají – je možno považovat, že pracovní doba, výměr dovolené, vyrovnávací období, svátkové právo, to vše zůstává ve stejném rozsahu jako v letošním roce. Co se týká nejvíce sledovaného bodu – mzdového nárůstu, dochází k navýšení všech tarifních stupňů o 1,7 %. Rozsáhlá diskuse podle jeho slov letos byla o minimální délce směny; zásluhou OSŽ se podařilo tento problém vyřešit ve prospěch zaměstnanců. Ke změnám došlo i ve výkonových odměnách rozdělením zaměstnanců do tří skupin, dále byla navýšena cena stravenek na 80 Kč a došlo k některým dalším dílčím změnám. Podrobněji se s nimi můžete seznámit v informaci uvedené na webových stránkách OSŽ (www.osz.org) a předsedové ZO pak na školeních, která se uskuteční na šesti místech republiky v měsíci lednu. V závěru svého vystoupení poděkoval Vladislav Vokoun všem kolektivním vyjednavačům za spolupráci.
Jednání přišel pozdravit pravidelný host jednání PV, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., JUDr. Ivo Veselý. „Je to poprvé, kdy jsme kolektivní vyjednávání ukončili již v první prosincové dekádě,“ poznamenal JUDr. Veselý a k obsahu kolektivní smlouvy dodal, že ji považuje za vyváženou a ze strany zaměstnavatele za proveditelnou. Poděkoval kolektivním vyjednavačům OSŽ, kteří byli podle jeho slov jednou z klíčových sil při kolektivním vyjednávání. Poděkoval rovněž členům podnikového výboru za spolupráci v roce 2015 a popřál všem zdraví, pohodu a optimismus v novém roce.
Části jednání se zúčastnil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který hovořil mimo jiné o pokračujících snahách ministerstva dopravy o liberalizaci tratí SŽDC. Situace však podle jeho názoru zatím dopadá pro České dráhy dobře, vzhledem k tomu, že původním záměrem bylo liberalizovat do roku 2019 75 % tratí. „Do této chvíle České dráhy nepřišly o jedinou trať,“ podotkl. Dodal však, že 14. prosince se bude vláda zabývat návrhem na přímé zadání trati Praha – Most společnosti GW Train Regio a trati Brno – Břeclav – Olomouc Českým drahám. Předseda OSŽ dále uvedl, že ohrožení jízdních výhod v této chvíli nehrozí; ministr dopravy na plénu tripartity dne 2. 12. potvrdil, že na „režijky“ útočit nebude, a uznal, že dohoda o jejich poskytování platí do roku 2017. Bude však hledat způsob, jak je řešit po roce 2017.
Na zasedání zazněla dále informace člena PV Martina Janečka o jednání výboru VDOD, kde se opět diskutovalo o přeplňování vlaků a o řešení mimořádností v dopravě. Tajemnice Věra Nečasová se vrátila k materiálu o nadbytečnosti v DKV, který PV projednal, trvá však na dořešení jedné položky. Dále hovořila o projektu optimalizace činnosti údržby a provozu, který sice Dozorčí rada nestihla projednat, přesto byl v plzeňském depu dne 7. 12. zahájen pilotní projekt - virtuální oddělení nákladů na opravy a provoz. Ve všech depech se má tento projekt aplikovat od června 2016, od ledna 2017 se počítá s „ostrým“ provozem.
Podnikový výbor dále projednal personální změnu - jmenování členů PV za OSŽ do poradního sboru pro OOPP – místo Zdenka Jindry byl zvolen Miroslav Vorek. Podnikový výbor se dále seznámil s termíny a místy školení ke kolektivní smlouvě Českých drah. Informaci uveřejníme ve čtrnáctideníku Obzor a v samostatném článku na webu OSŽ.
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 310 hostů a žádný gestor