Uvedený certifikát je důkazem účasti OSŽ v evropské kampani Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která probíhala v období 2020–2022. 

Kampaň byla zaměřena na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací. Muskuloskeletální poruchy jsou i nadále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě. Rizika související s pracovními polohami, vykonávání opakovaných pohybů, únavné či bolestivé pozice, nošení nebo přemísťování těžkých břemen – všechny tyto velice časté rizikové faktory na pracovišti mohou zapříčinit muskuloskeletální poruchy. Vzhledem k rozšířenosti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací jsme se podíleli na zvyšování informovanosti o možné prevenci. Náš podíl spočíval zejména v šíření osvěty během vzdělávacích aktivit OSŽ. Kampaň se podrobně zabývala příčinami tohoto přetrvávajícího problému. Kladla si za cíl šířit informace o této problematice, podporovat integrovaný přístup k jejímu řešení a nabízet praktické nástroje a řešení, které mohou pomoci na pracovištích. 

Právě přítomno: 227 hostů a žádný gestor