Po návštěvě tratě Mělník – Skalsko - Mladá Boleslav (viz „Cestujeme“ 21. 1. 2021) přináším zprávu z procházky po zrušené trati Chotětov - Skalsko. Hned po výstupu z vlaku v žst. Chotětov zjistíme rozsáhlé změny v řízení provozu, sídelní výpravčí v žst. Chotětov byl v roce 2020 zrušen a žst. Chotětov je dálkově řízena z žst. Kropáčova Vrutice. Žst. Chotětov leží v km 60,646 jednokolejné trati Praha-Vysočany - Turnov na bývalé České severní dráze (BNB). Výpravní budova je po zrušení dopravní služby zcela prázdná a neobydlená a čeká ji pravděpodobně, nezmění-li Správa železnic názor o nepotřebnosti budovy, demolice.

V žst. Chotětov na zhlaví ve směru zrušené tratě na Skalsko, se nachází vlečka ZZN Polabí. Kolej na zrušenou trať je po pár metrech ukončena a dále snesena. Při mé první návštěvě Chotětova v roce 1987 byla kolej ve směru na Bezno do km 1,8 využívána pro odstavování patrových vozů pro přepravu automobilů Škoda. Po privatizaci podniku patrně usoudil nový vlastník, že kolej již netřeba a byla snesena. I tak se likviduje přeprava po železnici, neboť kdyby byla kolej prodloužena asi dalších
200 metrů k bývalé nz Bezno, mohla se využívat pro přepravu řepy, neboť místní zemědělci dosud prostor nákladiště využívají pro složiště řepy a pak vše vozí kamiony do cukrovaru Dobrovice.
Městečko Bezno je barokně-rokovým skvostem, ale poněkud omšelým. V městečku je zámek druhdy hrabat Pachtů z Rájova, ale pro zadlužení panství převzal osobně císař František Josef I., v roce 1918 došlo ke konfiskaci.
Z Bezna pokračujeme po tělese zrušené tratě směr Strenice, těleso bylo vyasfaltováno a používáno jako silnice k místnímu dříve poplužnímu dvoru přestavěného na velkokapacitní prasečák, ten byl po divoké privatizaci v zemědělství zrušen a upadl do stavu ruiny, což mi potvrzují místní traktoristé. Bývalé nz Strenice má opravenou budovu, po té možno pokračovat po silnici kolem zámku Niměřice, který patřil zakladateli cukrovaru v Dolním Cetně (založen 1868) Rudolfa prince Thurn-Taxis (1833 - 1904), který zadlužil panství pro své mecenášství českých obrozenců i Bedřicha Smetany, panství musela sanovat rodina a on si dokonce změnil i rodové jméno na svobodný pán Troskov. Jeho potomci pak žili v Rusku a Bulharsku, ale nyní žijí v Česku. Vlastně kvůli cukrovaru v Dolním Cetně vznikla trať (nejprve jako vlečka), v roce 1881 z Chotětova přes Bezno a prudkým klesáním od Strenic do Dolního Cetna, do Cetna pak byla v roce 1897 dovedena i trať od Skalska.
V zámku Niměřice je nyní sídlo Komendy Řádu sv. Jiří, česká komenda byla založena v roce 2019 v Budapešti, představitel Řádu je Karel arcivévoda Habsburg-Lothringen (nar. 1961). V Dolním Cetně si povšimneme bývalého cukrovaru (skončil již v roce 1958) a opravované původní výpravní budovy, další zastávkou je Podkováň, kde se dochovala nádražní budova a zajímavostí je pivovar, který funguje od roku 1434 (datum známé Bitvou u Lipan), současný vlastník vyrábí pouze pivo v petlahvích a plechu a kojeneckou vodu. Pivo i suvenýry jsou k dostání na vrátnici pivovaru.
Z Podkováně jdeme po tělese dráhy, kde je pěkná vycházková cesta až do Skalska, k původnímu nádraží, přibližně od něj až do dopravny D3 Skalsko provozoval spolek MBŽ drezíny, po roce
2010 byla i tato část tratě vlivem neustálých krádeží opuštěna a snesena. Do roku cca 1992 i v tomto úseku byly odstavovány patrové vozy na přepravu aut. A jak vše souvisí se vším, byl možná i jeden z důvodů pak zrušit v květnu 1995 dirigujícího dispečera, výpravčího ve Skalsku.
Martin Kubík


 

Právě přítomno: 483 hostů a žádný gestor