V roce 2003 byla zrušena zastávka na znamení Cítoliby, ležící v km 91,000 bývalé Pražsko-duchcovské dráhy otevřené 11. května 1873. Se zrušením zastávky tehdy kategoricky nesouhlasila obec Cítoliby, což je dokladováno i v Cítolibském zpravodaji 2/2003, kde argumentovala, že jako zastávka na znamení nepřináší žádné ztráty, to však tehdejší ještě nerozdělené České dráhy nereflektovaly a udělaly si vše jako vždy po svém.

Obnova zastávky byla několikrát na stole i v rozvoji Loun, ale vše bylo odloženo ad acta, přitom nová výstavba v Cítolibech se přiblížila k bývalé zastávce na docházkovou vzdálenost osm minut. Kdo chce nyní navštívit Cítoliby vlakem, je nucen vystoupit v dálkově řízené žst. Chlumčany u Loun (DOZ Louny od roku 2009, stejně tak řídí dálkově žst. Peruc a žst. Vrbno nad Lesy, kde je i vlečka zemědělského podniku). Z Chlumčan do Cítolib je to asi tři kilometry po silnici, přičemž si můžeme prohlédnout bývalou zastávku Cítoliby a přilehlou bažantnici, která patřila do roku 1928 hlubockým Schwarzenbergům. V bažantnici bylo v roce 1813 pochováno na tři sta ruských kozáků zemřelých na následky zranění po bitvách u Drážďan a Chlumce u Chabařovic proti napoleonským vojskům. Hromadný hrob v bažantnici nabídl Josef II. kníže Schwarzenberg (1789 - 1833), což je zmiňováno na cítolibské naučné stezce.
Cítoliby jsou dnes prakticky předměstím Loun, ale v roce 1879 byla ves povýšena na městečko. Městečko je pozoruhodným barokním souborem hlavně soch z dílny M. B. Brauna z let 1718 - 1719. Můžeme zde obdivovat i vodárnu z počátku 18. století. Více o historii Cítolib zde https://www.obec-citoliby.cz/mestys/historie/ 
V Cítolibech je pošta, kde můžeme zakoupit pohlednice z celého Českého středohoří, ale paradoxně není v sortimentu ani jedna pohlednice Cítolib. Poštmistrová mi na to odvětila: „Když jsem pracovala v Podbořanech tak se zákazníci ptali na pohlednici Podbořan, ale také jsme měli samé jiné…“ Ochotně mi vybrala pěkné známky B - reprinty České pošty slavné československé známky z roku 1920 od Alfonse Muchy.
Z Cítolib se vydáme po turistické značce polními cestami na vlak do zastávky Jimlín, pozor - trať Louny - Rakovník provozuje společnost Länderbahn, dceřiná společnost italských státních drah FS.

Martin Kubík

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor