To byla také jedna z informací, které v hodinovém bloku předložil členům Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC na 25. jednání po měsíční odmlce jeho předseda a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku), který 29. srpna v Praze jednání řídil. Zrekapituloval stav plnění úkolů z minulých jednání, většina je trvalého charakteru. Jak dále informoval, uskutečnilo se 7. 7. jednání s generálním ředitelem SŽDC ve věci Hasičské záchranné služby (HZS), kde se jednalo o požadavku navýšení finančních prostředků na odměňování u některých profesí zaměstnanců HZS.Na jednání Petr Štěpánek omluvil předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a také personálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Kouckého. Jak už bylo zveřejněno na webu OSŽ, proběhlo 28. 8. společné jednání odborových centrál se zaměstnavatelem, kde byla generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, předložena 3. změna PKS SŽDC, která stručně řečeno obsahuje závazek zaměstnavatele na zachování úhrady stávajícího příplatku na komerční vlaky a spoluzavazadla a dále navrhuje poskytovat zaměstnancům SŽDC jednorázový příspěvek na dopravu od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. Jde o návrh, který by měl být projednán a uzavřen nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Zároveň s tím byl předložen návrh nové PKS SŽDC na rok 2020.

Generální ředitel SŽDC také informoval odborové centrály (OC) o navrhované výši finančních prostředků na činnost SŽDC, navrhované výši objemu použitelných finančních prostředků na výkonové odměny, zvýšených o 1 %, záměru provedení revize organizační struktury SŽDC a řadě dalších věcí. Zástupci jednotlivých odborových centrál se také zabývali tím, jak bude probíhat kolektivní vyjednávání, kdy některé požadují navýšení počtu kolektivních vyjednavačů a dále také dohodou o zásadách kolektivního vyjednávání, která není dosud podepsána všemi účastníky kolektivního vyjednávání! Pokud jde o počty členů, zastupovaných jednotlivými odborovými centrálami, tady Petr Štěpánek uvedl, že podle údajů z jednotlivých Výborů při OŘ SŽDC, které jsou k dispozici, neodpovídají počty zastupovaných členů uváděné některými odborovými centrálami a uvedl i konkrétní čísla, kde to podle něj neodpovídá skutečnosti.

Další informace se týkala projednávání rámcových zásad a zásad C-FKSP, které se týkají poskytování příspěvků na rekreaci z C-FKSP v příštím roce. Tady už proběhlo několik jednání s tím, že by měl být umožněn větší výběr z nabídky dalších cestovních kanceláří. „Teď se jedná o to, na čem se s dalšími OC dohodneme,“ dodal Štěpánek. Řadu dalších informací z jednání pak doplnili přítomní tajemníci PV. Tématem diskuse byly úvahy o tom, jak bude organizováno školení zaměstnanců, otázka uznávání jízdních výhod jednotlivými kraji, kde je provozovatelem soukromý dopravce.

Za hospodářské vedení SŽDC se dalšího jednání PV zúčastnili Ing. Evžen Pospíšil spolu s Ing. Hanou Kohoutovou a Bc. Jitkou Dolejšovou. Ing. Pospíšil pak zopakoval to, co už řekl Petr Štěpánek, diskuse se opět týkala výše avizovaného příspěvku zaměstnavatele na dopravu, nové informace o záměru zrušení odměny za komerční odbavení cestujících, připomínek k rámcovým zásadám FKSP; novou informaci o mzdovém vývoji u SŽDC za období 1-7/2019, nominálním, ale také o reálném nárůstu průměrné mzdy oproti stejnému období loňského roku (+7,35 % při indexu spotřebitelských cen + 2,8 %), výši dosažené průměrné mzdy a jejím nárůstu (+ 3514 Kč) podala Ing. Kohoutová. Došlo i na oblíbené téma - STKR.

Na závěr jednání PV, jak již bylo zveřejněno, došlo k jmenování kolektivních vyjednavačů a jejich potvrzení členy PV, byl sdělen i termín společného jednání odborových centrál 19. 9., kde by mělo dojít k dohodě o společném protinávrhu k návrhu PKS zaměstnavatele. Od 30. 9. pak v Berouně bude probíhat internátní kolektivní vyjednávání. Společné jednání podnikových výborů SŽDC a ŽSR se uskuteční 29. 10. na Slovensku, poslední informace se týkala III. Sportovních her seniorů OSŽ, které se konaly v Rajeckých Teplicích.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor