Kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem SŽDC a odborovými centrálami bylo zahájeno v závěru měsíce srpna předložením návrhu zaměstnavatele. Jaké změny zaměstnavatel navrhuje, jak se k němu staví odborové centrály a jak bude vyjednávání pokračovat? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor č. 18 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

Ve středu 28. srpna bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání o 3. změně Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) SŽDC. Jak toto jednání probíhalo?
Na tomto jednání byl generálním ředitelem SŽDC Bc. Jiřím Svobodou, MBA, předán odborovým organizacím návrh zaměstnavatele na 3. změnu současné PKS, která by měla platit od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020. Současně s touto 3. změnou byl předložen i návrh PKS SŽDC na rok 2020. Tím bylo prakticky zahájeno vyjednávání.

Jaké změny v současné PKS zaměstnavatel navrhuje?
3. změna se týká zavedení nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2019. Tímto novým benefitem je příspěvek na dopravu pro kalendářní rok 2020 a jeho jednorázové poskytnutí dle navržených podmínek.

V návrhu PKS na rok 2020 kromě příspěvků na dopravu navrhuje zaměstnavatel i jiné změny?
Zaměstnavatel navrhuje posílení motivační složky mzdy (výkonové odměny) o jedno procento – ze současných 5,7% na výši 6,7% objemu použitelných prostředků. Současně navrhuje zrušení poskytování zvláštní odměny zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících. Od začátku roku 2020 nebudou totiž zaměstnanci SŽDC tyto činnosti vykonávat. Dále zaměstnavatel navrhuje zachování kondičních ozdravných pobytů (KOP) ve stejném rozsahu jako v letošní PKS.

Byl dojednán i termín předložení společného stanoviska odborových centrál k předloženému návrhu?
Ano, termín předložení společného stanoviska odborových centrál byl dojednán na den 30. září 2019, přičemž další termín kolektivního vyjednávání byl stanoven na 1. října 2019 v Berouně. K vypracování společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele se odborové centrály sejdou 19. 9. 2019.
Současně byla podepsána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC na období po 31. 12. 2019, ale pouze jen šesti odborovými organizacemi, takže kolektivní vyjednávání bude moci pokračovat až po podpisu zbývajících odborových centrál.

Co bylo důvodem nepodepsání zmíněné Dohody všemi odborovými centrálami?
Některé z odborových centrál požadují navýšení počtu kolektivních vyjednavačů na kolektivním vyjednávání. Ve vyjednávání proto bude možné pokračovat až poté, co bude tento požadavek vyřešen. Na jeho řešení se budou podílet všechny odborové centrály i zaměstnavatel.


Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

 

 

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor