Někteří se z důvodu dovolené omluvili, někteří z důvodu zpoždění vlaku dorazili později, ale jinak mělo zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 27. 8. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, standardní program a standardní body, včetně kontroly usnesení z minulého zasedání (v červnu).

Úvod Informací ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ, Mgr. Martinovi Malému, který referoval o jednáních týkajících se režijních jízdenek a který shrnul i celou genezi od vypuknutí koronakrize až po poslední prázdninová jednání: „V krátkodobém horizontu stále preferujeme především dosažení dohody mezi ČD a Jihomoravským krajem za součinnosti MD ČR a Správy železnic o takovém způsobu stanovení kompenzací za užívání režijek, aby si od příštího roku držitelé režijek nemuseli pořizovat doplatky 1500 Kč. Jednání na různých úrovních už proběhla, ale bohužel zatím k žádné dohodě nedošlo. Nedohoda z konce minulého roku se znovu opakovala,“ zopakoval Martin Malý s tím, že k dalšímu posunu v jednání zatím nedošlo, neboť dosud není hotová právní analýza k možnostem stanovení kompenzací mezi ČD a Jihomoravským krajem, která byla v dohodě ČD, Správy železnic (dále SŽ) a OSŽ zadaná u renomované advokátní kanceláře, která se dlouhodobě zabývá železniční problematikou. „Je třeba se dohodnout do krajských voleb, jsem středním optimistou,“ dodal. OSŽ diskutuje s partnery i možnosti případného zřízení zcela nově konstruovaných slev pro železničáře ve vazbě na zavádění jednotného státního tarifu.

Informativně se poté předseda OSŽ zmínil i o přípravě VIII. sjezdu OSŽ v roce 2021 (v září bude itinerář předložen Ústředí OSŽ) a o oslavách 30 let OSŽ, které byly přeloženy z června na 29. října 2020 a nyní se diskutuje o tom, zda je uspořádat v omezenějším rozsahu, nebo je zase odsunout. „Situace je, jaká je, společenský večer si nemůžeme dovolit, u skupiny nad 100 lidí musí být roušky a my počítáme s účastí 220 lidí,“ prohlásil a zmínil též problémy s rekreací v apartmánovém domě OSŽ Orion v řecké Leptokárii způsobené epidemií koronaviru (letos nebude obsazena ani polovina kapacity).

Poté Petr Štěpánek (na snímku u článku) informoval o dění u Správy železnic mezi mimořádným jednáním PV (14. 7. 2020) a řádným zasedáním PV (27. 8. 2020), zejména ve vazbě na kolektivní vyjednávání, které u SŽ vypukne v úterý 1. 9. 2020 v Berouně: „Na 12. hodinu se sjíždíme v Berouně a od 14 h za přítomnosti generálního ředitele a personálního odboru začínáme jednat,“ poznamenal s tím, že třecích ploch je tentokrát mnohem více než v minulosti. „Shodli jsme se s odborovými centrálami na společném stanovisku k PKS 2021 a směrnici č. 29. Nedohodli jsme se na jednotném stanovisku k zásadám FKSP. Došlo k dohodě a podepsání 3. změny PKS 2020, která řeší poskytování KOP do konce roku 2020 a případné náhrady při odřeknutí zaměstnancem z důvodu obavy z nákazy COVID 19,“ poznamenal. „Pokud zaměstnanec z důvodu obavy z nemoci COVID-19 odmítne na KOP nastoupit, neztrácí nárok (na KOP) a může být 12 dní doma,“ dodal Petr Štěpánek s tím, že dvanáct dní volna dostanou zpětně i ti, kteří pobyt z důvodu obavy odmítli již dříve.

Petr Štěpánek informoval ve zkrácené formě i o tom, s čím OSŽ půjde příští týden do kolektivního vyjednávání. V tuto chvíli se jako problém jeví i jednací dny, které jsou zatím velkou neznámou. „Uvidíme, jak se ta jednání budou vyvíjet,“ podotkl.

V rámci organizačních záležitostí se probíraly detaily výjezdního zasedání PV do Prudké (23. až 25. 9.) či zasedání Republikových rad: „Letošní rok je výjimečný! S ohledem na epidemiologickou situaci se musíme rozhodnout, zda vůbec a zda jednodenní či vícedenní,“ navrhl.

Závěr pak mimo jiné patřil přípravám sjezdu a výběru zástupců PV OSŽ při SŽ do jednotlivých sjezdových komisí (přípravný výbor byl již schválen Představenstvem OSŽ v srpnu). Dodejme, že VIII. sjezd OSŽ by se měl uskutečnit ve dnech 5. a 6. listopadu 2021 v hotelu Olšanka v Praze.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 234 hostů a žádný gestor