V pondělí 31.8.2020 proběhlo další jednání pracovní skupiny zaměstnavatele s odborovými centrálami nad novým Katalogem zaměstnání. V prostorách Správy železnic, tentokrát v Křižíkově ulici, bylo prodiskutováno všech 16 sporných KZAM.

Po diskuzi došlo k určitému posunu a v současné době není dohoda nad 7 KZAM. Největším problémem ze strany odborových centrál se jeví případné rozšíření KZAM 31606 výpravčí o TS 8. U HZS je stále nedohoda nad 4 KZAM. Všechny sporné profese mají dle našeho názoru přímou souvislost s kolektivním vyjednáváním a případným mzdovým nárustem či výší různých odměn v nové PKS na rok 2021.

Další jednání k problematice Katalogu zaměstnání je naplánováno na odpoledne 14.9.2020.

Dnes (1.9.2020) v odpoledních hodinách bude v Berouně za účasti generálního ředitele Jiřího Svobody oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání nad PKS na rok 2021 u Správy železnic.  O průběhu kolektivního vyjednávání budeme průběžně informovat.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav MainclPrávě přítomno: 348 hostů a žádný gestor