Dalším kolem pokračovalo jednání OC působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Mimo projednávání 3. změny PKS bylo součástí jednání seznámení se mzdovým vývojem u SŽ v souvislosti s proběhlou uzávěrkou mzdy za měsíc leden. Další téma byly organizační změny, které budou uskutečněny u SŽ v jarních měsících, a to jak na GŘ tak na jednotlivých OŘ. I vděčné současné téma, tedy vystrojování zaměstnanců novými uniformami, dostalo svůj prostor.

V souvislosti s nedobrým vývojem epidemiologické situace (nárust i u zaměstnanců SŽ) byla reakce zaměstnavatele na úpravu článku 2.1.2.3 PKS do 3. změny PKS na rok 2021. Společná informace z jednání pod článkem. Na doplnění snad jenom to, že základem u SŽ bude od 1.4.2021 stravenkový paušál. Zájemci o stravenku papírovou či e-stravenku si budou muset o toto požádat. S pokyny k této záležitosti budou zaměstnanci seznámeni v průběhu měsíce března.

Za PV OSŽ SŽ Tajemník Miroslav Maincl

 

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2021 ze dne 26. 2. 2021

Formou videokonference dnes pokračovalo jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových organizací při SŽ o podobě třetí změny PKS SŽ na rok 2021. Po zapracování podnětů jednotlivých stran došlo ke shodě nad podobou 3. změny PKS SŽ na rok 2021, kdy:

a) od 1. 3. 2021 bude moci ze strany zaměstnavatele docházet k úhradě testů COVID-19 v souvislosti s výkonem práce na zaměstnavatelem určených pracovištích

b) od 1. 4. 2021 bude u SŽ poskytován stravenkový paušál a na základě žádostí zaměstnanců (způsob bude zveřejněn v samostatném pokynu v průběhu měsíce března) bude moci zaměstnanec požádat o poskytování stravování formou papírových poukázek či eStravenek. V tomto pokynu bude řešen i výkon práce přesčas, který má charakter směny.

Právě přítomno: 237 hostů a žádný gestor