Netradičně v odpoledních hodinách, ale tradičně již formou videokonference proběhlo další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, vedenými ředitelem odboru personálního Ing. Pavlem Kouckým.

Na úvod jednání jsme byli seznámeni s průběhem testování zaměstnanců u Správy železnic, kdy bylo pouze cca 0,5% testů vyhodnoceno jako pozitivní. Probíhá nákup dalších testovacích sad (baleno jednotlivě) a s tím i spojené další možnosti, např. „samotestování“ jednotlivých zaměstnanců s možností zasílání pouze výsledku testu zaměstnavateli, a to již před nástupem na směnu. 

Byla schválena textová změna Rámcových zásad FKSP, která reaguje na zavedení stravenkového paušálu u SŽ. Velkou část jednání zabrala diskuze nad finalizací Pokynu č. 3/2021 personálního ředitele, ve kterých bude podrobně popsán postup a možnosti výběru k zajišťování stravování zaměstnanců SŽ v období po 1. 4. 2021. Platí zásada dohodnutá ve 3. změně PKS na rok 2021, tedy zavedení stravenkového paušálu. Kdo ze zaměstnanců bude mít zájem o zachování či nově zavedení e-stravenky, nebo i zachování současné papírové stravenky, MUSÍ si o toto požádat. Jakou formou a v jakém termínu bude uvedeno v pokynu, který bude nejpozději do konce tohoto týdně distribuován na jednotlivé organizační složky.

V další části jsme byli podrobně seznámeni s plánovanými organizačními změnami na úrovni GŘ i jednotlivých OŘ. Ing. Koucký také pohovořil na téma smluvních mezd u SŽ, které určitým způsobem reflektují na sjednaný nárust v PKS na rok 2021 u SŽ.

V části věnované diskuzi se většina dotazů točila kolem současné epidemiologické situace, provádění  antigenních testů, problémů s objednáváním na PCR testy (dlouhé objednací lhůty – až 10 dnů).

Další jednání, jehož obsahem bude mimo jiné i diskuze nad datumem 1.4.2021, od kterého by naši zaměstnanci měli chodit ustrojeni pouze v nových uniformách, proběhne již příští týden v úterý 16.3. v dopoledních hodinách.

Za PV OSŽ SŽ

Tajemník Miroslav Maincl

Právě přítomno: 318 hostů a žádný gestor