Formou videokonference se konalo další jednání odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Personální ředitel Ing. Koucký na úvod seznámil s klesajícími čísly nakažených i zaměstnanců v karanténě u SŽ a počtem provedených testů (více než 88000, necelých 0,25% pozitivních).  Se současnou epidemickou situací souvisí i nárůst přesčasové práce za první čtvrtletí 2021.

V oblasti očkování bylo zahrnuto cca 580 zaměstnanců do tzv. superkritické infrastruktury státu a zatím se podařilo asi třetinu těchto zaměstnanců naočkovat alespoň jednou dávkou vakcíny. Vše záleží na množství vakcíny a na činnosti jednotlivých očkovacích center.

KOP zatím nejsou realizovány. V této oblasti zatím nedošlo k uvolnění opatření ze strany vlády ČR pro pobyty samoplátců v lázeňských zařízeních. Zaměstnanci s přidělenými termíny mají možnost si vybrat tzv. domácí KOP nebo čekat na přidělení náhradního termínu v pozdějším čase.

Došlo k upřesnění, kdo může být dodavatelem rekreačního poukazu pro uplatnění příspěvku z FKSP z jednotlivých OJ. Personální ředitel Ing. Koucký nás také seznámil s využíváním náborového příspěvku a s vývojem mezd u SŽ za první čtvrtletí roku 2021.

V další části jednání byl předložen návrh 4. změny PKS, který v podstatě spočívá ve dvou bodech:

- Změna termínů prověrek BOZP, které nejdou splnit dle platné PKS při dodržování přísných epidemických opatření vlády ČR.

- Změna v odstupném v souvislosti s plánovaným sloučením OŘ Ostrava a Olomouc.

Zejména k druhému bodu proběhla velmi plodná diskuze, kdy bylo konstatováno zástupci OC, že se jedná o účelovou změnu a nelze při každé organizační změně měnit PKS. V minulosti to také nebylo. V podstatě všichni zástupci OC se shodli, že je třeba projednávané změny probrat na svých odborových orgánech.

Termín dalšího jednání OC byl dohodnut na úterý 27.4.2021 ve 13:00 hodin.

Za PV OSŽ SŽ Tajemník Miroslav Maincl

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor