Na základě dohody zástupců odborových centrál působících u Správy železnic, se zaměstnavatelem ze dne 25.6.2021, došlo 1.7.2021 ke zřízení speciálního bankovního účtu č. 94-14606011/0710, na který můžou zaměstnanci SŽ přispívat formou srážky ze mzdy za měsíce červen, červenec a srpen. Vybrané finanční prostředky budou použity jako pomoc našim kolegům postiženým řáděním přírodních živlů v létě 2021.Na účet se dá přispívat i formou přímého zaslání finanční hotovosti z běžných účtů, a to nejen aktivních zaměstnanců SŽ.

Dosud pomoc aktivně probíhá přes Podpůrný fond OSŽ, a to poskytnutím okamžité dávky 6.000,- Kč, a následně možností požádat o dávku z Podpůrného fondu Ú-OSŽ, kde také přispívají jednotliví členové či základní organizace mimořádnou částkou nad rámec jejich pravidelných ročních příspěvků. Do včerejšího dne bylo poskytnuto na desítky těchto výpomocí. Více k pomoci členům OSŽ najdete zde.
Vlna solidarity nejen mezi našimi spoluobčany je opravdu velká, ale na velkou část dotazů našich kolegů „Jak pomoci přímo našim kolegům u SŽ?“ odpovídám, že jedna z možností je zrovna využití transparentního účtu SŽ. Vybrané prostředky budou použity přímo našim kolegům ze SŽ, postiženým řáděním přírodních živlů v létě roku 2021.
Další pokyny, které jsou zveřejněny i na webu Správy železnic, najdete zde

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl 

Právě přítomno: 1796 hostů a žádný gestor