Silné bouřky a tornádo, které se 24. 6. 2021 večer a v noci na pátek 25. 6. 2021 přehnaly jižní Moravou, po sobě zanechaly zmařené lidské životy, zranění stovek osob a mohutné materiální škody. Odborové sdružení železničářů vyjadřuje účast postiženým a je bezprostředně připraveno pomoci vyplacením finančních dávek prostřednictvím Podpůrného fondu OSŽ.

INFORMACE o postupu při poskytování finanční pomoci z Podpůrného fondu OSŽ v souvislosti s živelní událostí

Na základě současných existujících živelních událostí (povodňových situací, tzv. bleskových povodní, povětrnostních situací, tzv. větrných bouří - orkánu, tajfunu, tornáda apod.), které zasáhly Českou republiku, je možnost vzniku závažných sociálních situací členů OSŽ, kteří byli v současné době aktuálně postiženi živelnou událostí.

Členové OSŽ si mohou žádat o dávky z Podpůrného fondu OSŽ prostřednictvím ZV ZO OSŽ, který žádost ověří a potvrdí její objektivnost a pravdivost, v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ.

Upozorňujeme na možnost čerpání následujících dávek:

  1. jednorázová dávka bezprostřední pomoci ve výši 6000 Kč. Dávka se poskytuje všem členům OSŽ, kteří utrpěli ztráty na majetku v souvislosti s živelnou událostí, tj. poničení obydlí v místě svého trvalého bydliště, bez žádosti člena OSŽ, na základě ověření potřebnosti a skutečného stavu členem Představenstva OSŽ, nebo předsedou ZO OSŽ, nebo vedoucím ESO OSŽ-ústředí v součinnosti se ZV ZO OSŽ.
    Za tím účelem vedou tajemníci OSŽ (místopředsedové NeRV OSŽ) nebo předseda ZO OSŽ nebo vedoucí ESO OSŽ-ústředí jednorázovou evidenci dle přiloženého vzoru, potřebné finanční částky vyzvednou v pokladně HFO OSŽ-ústředí a zajistí neprodleně jejich předání poškozeným v součinnosti se ZV ZO OSŽ. Evidenci postižených členů OSŽ a vyplacené částky zajišťuje HFO OSŽ-ústředí.
     
  2. dávka do výše 20 000 Kč. Členové OSŽ, kteří utrpěli značné ztráty na majetku živelnou událostí (např. poškození, zničení bytového zařízení, věcí osobní potřeby, rekonstrukce a opravy bytu (RD), ve vlastnictví žadatele, evakuace apod.) mohou požádat o dávku do výše 20 000 Kč, v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ Žádost se prostřednictvím příslušného ZV ZO OSŽ adresuje ESO OSŽ-ústředí.

Z důvodů omezených zdrojů Podpůrného fondu OSŽ dávky, dle výše uvedeného, nebudou vypláceny v případech, kdy nevzniknou škody přímo v obytných částech bytů (RD) v místě trvalého bydliště, např. škody vzniklé „pouze“ zaplavením zahrady, sklepů, zničení nářadí, motorová vozidla, hospodářských objektů nebo škod v zařízeních sloužících k rekreaci.

Žádost o dávku z Podpůrného fondu OSŽ bude posuzována individuálně.

Vyzýváme předsedy ZO OSŽ, aby na ekonomicko-sociální oddělení OSŽ-ústředí:

Luděk Šebrle: tel. 737 275 066, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo
Monika Vitnerová: tel: 737 275 104, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

zasílali jména, příjmení, adresy a kontakty na členy OSŽ postižené živelní událostí, aby jim mohla být poskytnuta ze strany OSŽ-ústředí účinná pomoc.

Upozornění pro přispěvatele do Podpůrného fondu OSŽ:

O přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ rozhoduje podle Statutu Podpůrného fondu OSŽ Představenstvo OSŽ. Číslo bankovního účtu Podpůrného fondu OSŽ, kam mohou  členové OSŽ, Základní organizace OSŽ, případně jiné fyzické nebo právnické osoby, zasílat své příspěvky je 35-2000264339/0800. V případě, že přispěvatelé chtějí vázat možnost využití svého příspěvku výhradně pro členy OSŽ postižené přírodní kalamitou (bouřky a tornádo) ze dne 24. - 25.6.2021, uvedou při zadání platby do zprávy pro příjemce poznámku "Tornádo".

Děkujeme !!

Mgr. Martin Malý,
předseda OSŽ
 

Právě přítomno: 242 hostů a žádný gestor