Opět formou videokonference proběhlo další jednání odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem.

Po vypořádání zápisu z minulého jednání jsme přešli k hlavnímu a nejdůležitějšímu bodu dnešního jednání projednávání Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP Správy železnic pro rok 2022 (C-FKSP). Po podrobném okomentování návrhu personálním ředitelem Ing. Kouckým a Ing. Pospíšilem došlo k odstranění méně sporných či nesporných bodů. Dále v návrhu zůstává zavedení „Digitální zaměstnanecké karty“. Zde je třeba uvést na pravou míru různé diskuze či debaty ve smyslu, že OSŽ brání vzniku tohoto benefitu. Není tomu tak. Hledáme jenom možnosti, aby to pro zaměstnance SŽ bylo co nejvýhodnější. Je třeba pevně stanovit, že karta by se poskytovala z prostředků C-FKSP, a tedy je třeba mít dostatek finančních prostředků v C-FKSP. Další naší podmínkou je, aby zůstal i po zavedení digitální karty příspěvek na rekreaci pro zaměstnance z C-FKSP ve výši 5000 Kč jako doposud. V této oblasti je mnoho dalších nejasností a čas běží…. Zaměstnavatelem byl předložen nový, upravený návrh, a to jak Rámcových, tak i Centrálních zásad FKSP. Nejpozději do termínu dalšího jednání se všechny OC vyjádří k návrhu písemně.

V další části jednání byly probrány další důležité dokumenty či záležitosti:

  • Oprava Pokynu pro poskytování výkonové odměny v souvislosti s novou PKS a sjednaným navýšeným objemem VO 7%
  • Oslovení zaměstnanců, kteří odebírali papírové stravenky – vyjádření, zda chtějí e-stravenku či paušál
  • KOP rok 2022 – probíhá výběrové řízení, ukončení k 20.12.2021. V současné době probíhá průzkum u zaměstnanců s nárokem na KOP v roce 2022 (absolvování pobytu nebo možnost 12 dnů „domácí KOP“). Ukončení průzkumu do 14.1.2022
  • Současná epidemická situace u SŽ, problémy u jednotlivců, kteří se odmítají testovat…
  • Platnost předpisu D1 od 1.7.2022 a přezkoušení zaměstnanců z tohoto předpisu

V poslední části došlo i na dotazy zástupců jednotlivých OC, novelizaci nařízení vlády 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ale i vyhlášky 537/2006 Sb., a s tím spojené povinné očkování zaměstnanců nad 60 let…

Termín dalšího jednání 17.12.2021 v 9:30 opět formou videokonference.

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl

Právě přítomno: 372 hostů a žádný gestor