Opět formou videokonference proběhlo další jednání odborových centrál, působících u Správy železnic, se zástupci zaměstnavatele. V úvodu jsme byli seznámeni Ing. Kouckým o zhoršující se Covidové situaci. Bohužel i u Správy železnic narůstají počty zaměstnanců, jak nemocných, tak i v karanténě. Zmínil i možnost dobrovolného testování zaměstnanců, kteří se nemusí testovat, ale také problémy se zaměstnanci, kteří se odmítají testovat (nutná spolupráce s KHS). Ing. Kohoutová vysvětlila problémy, které byly řešeny s Krajskými hygienickými stanicemi při nařízené karanténě našich zaměstnanců.

Dalším bodem jednání bylo schválení 1. změny PKS Správy železnic na rok 2022, více ve Společné informaci na konci článku.

Klíčovým bodem jednání mělo být projednávání Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP na rok 2022. Bohužel již při začátku jednání tohoto bodu prezentoval zástupce OC SOSaD názor, že o daném dokumentu nebude jednat, dokud se neshodneme na Rámcových zásadách FKSP. Tím bylo projednávání tohoto dokumentu ukončeno již na samém začátku.  Z našeho pohledu mohlo dojít alespoň k mírnému přiblížení stanovisek a odmazání méně sporných či nesporných bodů. Tímto tempem projednávání se opravdu uzavření tak důležitých dokumentů pro naše zaměstnance v letošním roce nedočkáme…

Ing Pospíšil následně seznámil s pokynem na průzkum zájmů pro potencionální účastníky KOP v roce 2022, který bude odeslán na OS. Při ukončení výběrového řízení k 20.12.2021 by mohli první účastníci KOP vyrazit za zaslouženým odpočinkem již v únoru 2022. Dále zmínil současné problémy při absolvování KOP, zejména ve vztahu ke Slovensku.

Souhlas vyjádřili zástupci všech OC s Pokynem generálního ředitele pro poskytování náborového příspěvku u SŽ od 1.1.2022, který reaguje na navýšení částek sjednaných v PKS na rok 2022 a upřesňuje některá ustanovení.

Byla podána i informace o tom, jaký bude mít dopad novelizace Nařízení vlády 589 na naše zaměstnance podílející se na řízení provozu zejména s dodržováním nařízených přestávek. V oblasti projednávání předpisu D1 byla podána informace o ukončení připomínkového řízení a po technickém čtení v pondělí (29.11.) bude předán tento předpis do tisku.

Další termín jednání opět formou videokonference je dohodnut na 10.12.2022

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

Společná informace z jednání zaměstnavatele a zástupců odborových organizací při Správě železnic, státní organizace, ze dne 26. 11. 2021

V návaznosti na vydání nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. listopadu 2021 předložil zaměstnavatel odborovým organizacím návrh 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽ pro rok 2022. V tomto návrhu dochází k navýšení sazeb Odměny z dohody pro pracovníka dozoru na částky 103 Kč/hod v sazbě A, 107 Kč/hod v sazbě B a 111 Kč/hod v sazbě C.

Tento návrh odsouhlasili zástupci všech odborových organizací. PKS SŽ 2022 ve znění 1. změny bude nyní dána do tisku a k následné distribuci na OS SŽ.

V rámci probíhajících jednání zatím nedošlo k přiblížení stanovisek v oblasti rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP. Dnešního dne došlo k projednání návrhu pokynu GŘ k poskytování náborového příspěvku v roce 2022.

Další jednání jsou plánována na pátek 10. 12. 2021, pátek 17. 12. 2021 a úterý 28. 12. 2021.

Právě přítomno: 606 hostů a žádný gestor