Bez účasti zaměstnavatele a také části členů PV se sešel poslední červnový den PV OSŽ SŽ. Hned v úvodu jednání dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který následně odcházel na jednání valné hromady Svazu dopravy ČR. Témata rozdělil M. Malý do dvou částí.V té první se zmínil informace týkající se chodu OSŽ. Změna přichází ve vydávání Obzoru a Zpravodajství On-Line na webu OSŽ, kde dochází k odchodu na zasloužený odpočinek většiny redakčního týmu pod vedením Michaela Mareše a od 1.7.2022 bude zajišťovat tyto činnosti dodavatelsky se svými spolupracovníky pan Milan Sedlák, který již dlouhodobě spolupracuje s OSŽ vydáváním Nedrážního Obzoru a je také vydavatelem magazínu Nová železniční technika.

V oblasti členských benefitů OSŽ upozornil na novou možnost rekreace na opravených apartmánech zařízení Gočár v Kořenově a Hotelu Ostrý v Železné Rudě, a to za velmi výhodnou cenu 290 Kč za noc. V hotelu Skalka na Slovensku za cenu 500 na noc se snídaní. Přitom zdůraznil, že nově se tyto výhodné členské ceny vztahují kromě členů OSŽ a jejich partnerů/partnerek a dětí také na vnoučata. Zevrubně pohovořil také o problematice nákupu státních dluhopisů a vypsání výběrového řízení na místo účetní na centrále OSŽ. V další části se M. Malý podrobněji věnoval tématům změny důchodového zákona, národnímu plánu obnovy a dalším tématům projednávaným na tripartitě. Svůj příspěvek zakončil informací o obměně Správní rady Správy železnic.
 

Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek pokračoval s informacemi z odborových centrál, které proběhly 20.5. a 17.6.2022 Hlavními tématy bylo zavedení Digitální zaměstnanecké karty a informace, že dosud není schválen finální rozpočet čerpání C-FKSP. Velký zájem je i letos o příspěvek na dovolenou z C-FKSP, kdy bylo do půlky června vyčerpáno v podstatě 75 % vyčleněných prostředků. Zmínil i obšírnou diskuzi na OC nad předloženým materiálem „Pravidla oblékání pro zaměstnance Správy železnic“. Petr Štěpánek informoval o účasti na posjezdové konferenci našich kolegů z ŽSR dne 23.6.2022 ve Vrútkách. Na konferenci se rozloučila dlouholetá předsedkyně Darina Fabuľová a nově povede výbor našich Slovenských kolegů Ing. Peter Hoffman.
Informace z komise OOPP a výstrojních součástek připojil tajemník PV Miloš Paleček. Zmínil problémy se soutěžením nových výstrojních součástek a OOPP. Distribuce mikin pro pracovníky v kolejišti by měla proběhnou v podzimních měsících. Podrobnosti zde:
K podnětu zapracování možnosti práce z domova (home office) do PKS se erudovaně vyjádřil vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín a navázal informací o schválených školeních na podzimní měsíce. Informaci o školeních na PC pro začátečníky i pokročilé doplnil tajemník Miroslav Maincl.
Celým jednáním se neslo téma rostoucí inflace a nutností řešení propadu reálné mzdy i u Správy železnic. P. Štěpánek zmínil schůzku s generálním ředitelem Správy železnic, který vnímá problémy zaměstnanců a nutnost hledání nějakého řešení, ovšem finanční zdroje jsou omezené. V podzimních měsících nás čeká nelehké období kolektivního vyjednávání nad PKS na rok 2023. Již na srpnovém zasedání PV OSŽ SŽ je třeba sestavit tým kolektivních vyjednavačů, kteří se budou snažit vyjednat pro své členy i v takto nelehkých časech přijatelné sociální podmínky v nové PKS.
S přáním příjemné dovolené a připomenutím termínu dalšího jednání 25.8.2022 ukončil jednání předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek.
Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl a Jožka Hlaváček

 

Právě přítomno: 291 hostů a žádný gestor