OBZOR ke stažení

V zasedací místnosti SOKV Ostrava se v pátek 17. ledna konalo první ze série školení k PKS na rok 2020. Řízení se ujal tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb, s nímž za předsednickým stolem zasedl předseda PV OSŽ ČD Vladislav Vokoun a tajemnice Věra Nečasová. Přítomni byli i zástupci ESO – Mikuláš Hubicsák a Alena Šimáčková a inspektor BOZP Miroslav Feber. Na programu školení byly novinky v PKS Českých drah na rok 2020, aktuální a koncepční otázky OSŽ a očekávané události v roce 2020 v působnosti OSŽ (obě témata objasnil Vladislav Vokoun), změny v pracovněprávních předpisech a předpisech OSŽ v roce 2020 (Mikuláš Hubicsák), problematika jízdních výhod (Alena Šimáčková) a zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2020 (Věra Nečasová). Závěr školení patřil diskusi a dotazům.

V sídle Odborového sdružení železničářů se 9. ledna sešlo na čtyřicet zaměstnanců a odborových funkcionářů, podle změny názvu „nového“ podniku Správa železnic, státní organizace. Přivítal je tajemník PV OSŽ (ještě SŽDC) Miloš Paleček a perfektně připravená vizualizace jednotlivých bodů probíraných témat. Přítomni byli také zástupci zaměstnavatele, Ing. Evžen Pospíšil (na snímku spolu s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým a místopředsedou OSŽ Petrem Štěpánkem) a Bc. Jitka Dolejšová z GŘ SŽ. Hlavní slovo a nejdelší výklad v úvodu měl místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, který kolektivní vyjednávání vedl na téma uzavřené PKS, protože hlavně o tom školení bylo.

Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, který zasedal v sídle OSŽ v pražských Vysočanech ve středu 8. ledna 2020, shrnul předseda PV Radek Nekola genezi vývoje kolem režijních výhod v Jihomoravském kraji, včetně posledních jednání, konkrétně: Ústředí OSŽ, Stávkového výboru OSŽ (2.1.2020) Představenstva OSŽ a odborových centrál na železnici (7.1.2020), kde se probírala jak forma, tak i délka trvání případné stávky.

Jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které řídila tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku), začalo dne 8. ledna 2020 netradičně, vystoupením zástupkyň zaměstnavatele. Byly jimi Mgr. Martina Maričová, pověřená řízením odboru 10, a Ing. Lucie Bauerová z téhož odboru. Hlavním bodem jednání byla pochopitelně platnost režijních jízdenek v Jihomoravském kraji (JMK).

Zahájení, volba zapisovatelů a ověřovatelů, schválení programu jednání. Stručně řečeno, po nezbytných procedurálních záležitostech se ke svému prvnímu letošnímu zasedání sešlo v úterý 7. 1. 2020 Představenstvo Odborového sdružení železničářů.

Téměř na všech jednáních Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ je hostem předseda OSŽ. 19. prosince přišel s mnoha informacemi k problematice jízdních výhod zaměstnanců a situaci v Jihomoravském kraji. O tom jednali i den předtím členové Ústředí OSŽ a průběh jednání, včetně přijatého usnesení, je zveřejněn na webových stránkách OSŽ.

Situace na železnici se podle zjištění České televize částečně zlepšila, některé problémy na tratích však stále zůstávají. Zatímco vloni, ve stejném období, mělo zpoždění asi osm procent vlaků, v prvním týdnu platnosti nového jízdního řádu to byl skoro dvojnásobek. Jak v neděli 22. 12. 2019 uvedla Česká televize, Zlínský kraj už pohrozil firmě Arriva sankcemi a České dráhy naopak poprvé naznačily, že by byly ochotné převzít některé vlaky.

Ke svému poslednímu letošnímu jednání se ve středu 18. 12. 2019 sešli členové Ústředí OSŽ. Po úvodních formalitách předal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání řídil, slovo I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi, který zahájil tradiční kolečko informací ze zásadních jednání.

Pro Prahu a střední Čechy zajišťují České dráhy zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů v celé republice. O to důležitější je smlouva, kterou hlavní město Praha podepsalo s Českými drahami. Podpis této smlouvy o regionální dopravní obslužnosti na další desetileté období (roky 2020 – 2029) proběhl ve středu 18. prosince 2019 a navázal tak na již dříve uzavřenou smlouvu mezi ČD a Středočeským krajem. Podle slov generálního ředitele ČD Václava Nebeského je tak mimo jiné zajištěna i dlouholetá personální perspektiva pro zaměstnance ČD.

Členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC se sešli 12. prosince v Praze, týden po podepsání PKS na rok 2020, a zaznělo i poděkování kolektivním vyjednavačům za odvedenou práci. Jak poznamenala Lydie Vatterová, která zvlášť poděkovala vedoucímu kolektivních vyjednavačů Petru Štěpánkovi: „Není snadné vyrovnat se s psychickým tlakem, pomluvami a podezíráním, které se objevují na adresu vyjednavačů,“ dodala.

S informacemi z kolektivního vyjednávání, o Katalogu zaměstnání či z jednání Dozorčí rady ČD Cargo vystoupil hned v úvodu jednání, ve středu 11. 12. 2019, předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Co se týče finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů, počítá podnikatelský plán (na rok 2020) s nárůstem objemu ve výši zhruba 5 %. Navýšený objem peněz už v sobě ovšem má zahrnuté předběžné náklady na nový katalog zaměstnání a mzdové náklady pro první kvartál roku 2020. Jako zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě jsme proto konstatovali, že takto navržený podnikatelský plán nemůžeme podpořit a nebudeme pro něj hlasovat,“ uvedl Radek Nekola.

Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 11. 12. 2019, se dostavil první host, ředitel odboru 30 (odbor bezpečnosti) GŘ ČD, a. s., Ing. Josef Kopecký, jednak aby se odborářům představil (odbor řídí od 1. 6. 2019), jednak aby je informoval o organizačních změnách odboru 30, které již proběhly, či o svých plánech na zkvalitnění práce tohoto odboru. V diskusi se hovořilo především o nutnosti více se věnovat bezpečnosti vlakových čet, zvláště na příměstských tratích či na vlacích vezoucích fotbalové fanoušky nebo účastníky diskoték, a o potřebě lepší spolupráce s Policií ČR.

Právě přítomno: 185 hostů a žádný gestor