OBZOR ke stažení

Na pozvání OSŽ hostila ve středu 20. března 2019 (v Hotelu Olšanka v Praze) Česká republika poprvé v historii jednání Poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál železniční sekce ETF (European Transport Workers Federation). Poradní skupina zasedá vždy dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v sídle ETF v Bruselu, jednání mimo Brusel se konají pouze výjimečně. Do Prahy přijelo 25 účastníků, kteří reprezentovali 15 odborových svazů z 11 zemí Evropy.

„Vítám vás na dalším pravidelném zasedání Ústředí OSŽ,“ řekl na úvod jednání v úterý 19. 3. 2019 moderující I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že s výjimkou dvou omluvených jsou tentokrát přítomni všichni členové Ústředí OSŽ včetně členů Představenstva OSŽ.

V úterý 19. března, den před prvním jarním dnem, uspořádaly České dráhy ve spolupráci se zástupci hlavního města Prahy, Středočeského kraje, KŽC Doprava a organizátory integrované dopravy, tiskovou konferenci, na které novinářům představily železniční novinky letošní sezony a nejzajímavější víkendové akce, které se v rámci Pražské integrované dopravy chystají.

Rekreační zařízení Prudká je v majetku ZO OSŽ železniční stanice Brno hl. n. Slouží pro rekreaci nejen železničářů, ale i široké veřejnosti. Nezanedbatelná je rovněž možnost různých školení, porad, či pracovních jednání, pořádaných ze strany OSŽ. Schází se zde odboráři prakticky z celé republiky, aby zde i za účasti zaměstnavatele řešili záležitosti, které se u drážních podniků aktuálně vyskytují.

V úterý 12. března se v Bruselu konalo pravidelné zasedání poradní skupiny železniční sekce ETF pro strojvedoucí. Za OSŽ se jednání zúčastnili předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a odborný poradce předsedy OSŽ Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba (na snímku). Jednání poradní skupiny předcházelo zasedání řídícího týmu (v pondělí 11. března), na němž zástupci OSŽ prezentovali systém monitoringu licencí strojvedoucích, který umožňuje sledování výkonu práce strojvedoucích podle čísla licence v softwaru provozovatele infrastruktury (u nás SŽDC).

Při sérii nehod, které se udály na železnici na přelomu měsíců února a března (nejednalo se jen o nehody týkající se Českých drah, ale i jiných dopravců), bylo ze strany Drážní inspekce jako nejčastější důvod shledáno selhání lidského činitele, konkrétně strojvedoucích. Touto situací se podrobně zabývalo vedení Českých drah, přičemž přijalo celou řadu opatření, jejichž hlavním účelem je podobným mimořádným událostem předcházet. Na poslední schůzce vedení ČD se zástupci úseku provozu (6. března) byli přizváni i zástupci strojvedoucích, kteří se zde mohli vyjádřit k problémům, které strojvedoucí při výkonu jejich služby trápí.

Bez účasti zástupců zaměstnavatele (z důvodu nemoci) jednal Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 7. 3. 2019 v Praze. Informace ze zásadních jednání načal předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který jednání moderoval, informací z neformální schůzky s předsedou představenstva Ivanem Bednárikem na téma náročnosti a rozsahu zkoušek. „Zjistili jsme, že některé zkoušky, které po zaměstnanci hned na začátku vyžadujeme, neodpovídají jeho pracovnímu zařazení. Proč požadujeme u posunovače v rámci přípravy i zkoušku DP3?“ uvedl Radek Nekola s tím, že předseda představenstva přislíbil, že nechá prověřit zkušební a výcvikový řád.

Stejně jako mnohá zpravodajství hromadných sdělovacích prostředků v posledních dnech, začalo i jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze 6. 3., komentováním mimořádností, které se na železnici udály v posledních týdnech. Předseda PV Vladislav Vokoun v úvodním bloku uvedl, že příčinou nedávných nehod bylo zřejmě lidské selhání, nikoli systémová chyba. Poznamenal, že mnohdy hysterické komentáře některých sdělovacích prostředků nijak situaci neprospívají.

Pravidelné zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 5. března 2019 v sídle OSŽ v Domě Bohemika, tentokrát moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ten hned v úvodu musel provést několik drobných změn v programu; jednak proto, že dodatečně přišla žádost o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, jednak i kvůli tomu, že musela být předběžná informace o čerpání rozpočtu 2018 předřazena návrhu rozpočtu na rok 2019 (v kontrole plnění úkolů pak mimo jiné zaznělo, že manuál Právní minimum pro ZO OSŽ bude vytištěn v nákladu 500 ks a bude k dispozici na konci března).

S novelizací tohoto „Pokynu“ přišel členy PV v úterý 26. 2. 2019, na jednání v sídle OSŽ, seznámit náměstek GŘ SŽDC pro řízení provozu, Ing. Miroslav Jasenčák (na snímku). Spolu s ním se na jednání dostavili také personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký a Bc. Jitka Dolejšová. Výše zmíněný „Pokyn“ s platností od 1. února 2019 nahrazuje dřívější směrnici a specifikuje v jednotlivých kapitolách vybavení pracovišť pro dálkové řízení provozu, centrální a regionální dispečerská pracoviště, pracoviště pohotovostních výpravčích. Jeho přílohou jsou i vyjmenované traťové úseky řízené z CDP Praha a Přerov a regionálních dispečerských pracovišť.

Členové republikové rady seniorů OSŽ kladně hodnotí kroky vedení OSŽ, které i o této věci (zachování dotací státu krajům) mělo jednat 26. února s ministrem dopravy. Reagovali tak členové RRS na svém jednání 27. února, kterého se zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, když seznámil členy se situací na železnici. Také informoval jako den předtím na jednání PV SŽDC o možných úsporách státu, které by přineslo zrušení slev na jízdném pro studenty a seniory.

Na společné tiskové konference Českých drah a cateringové společnosti JLV představila dnes, ve čtvrtek 28. 2. 2019 ve Vládním salonku na pražském hlavním nádraží, společnost JLV u příležitosti svého 60. výročí nový sezónní gastronomický koncept. Tiskové konference se zúčastnili Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel ČD, Bohumír Bárta, generální ředitel JLV, Jan Valeš, ředitel pro obchod a marketing JLV, Miroslav Kubec, prezident AKC ČR (Asociace kuchařů a cukrářů) a Lukáš Hejlík, herec, moderátor a propagátor kvalitní gastronomie a cestování vlakem.

Právě přítomno: 271 hostů a žádný gestor