OBZOR ke stažení

Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo (ve středu 21. 2. 2018) letos poprvé v sídle OSŽ v pražských Vysočanech (lednové zasedání se uskutečnilo v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích) zahájil a moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů byl například citován dopis předsedy ZO OSŽ Pars nova Šumperk Pavla Horáka, který poslal žádost týkající se možnosti zúčastnit se alternativního školení pořádaného ČMKOS („Domnívám se, že naše školení jsou dostatečně kvalitní,“ řekl k tomu Vokoun s tím, že návrhem Pavla Horáka se Ústředí OSŽ bude zabývat v bodu Různé).

Informace ze zásadních jednání zahájil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun informací z pondělního (19. 2. 2018) jednání Dozorčí rady ČD. „Jedna věc je kolektivní smlouva, druhá věc je zahrnout finanční náklady z ní plynoucí do podnikatelského plánu tak, aby se dodrželo vše, co se v kolektivní smlouvě podepsalo. A právě v pondělí byl přijat podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2018, což dává předpoklad, že závazky z kolektivní smlouvy budou splněny,“ řekl Vokoun. „Je to i záruka toho, že nasmlouvané benefity nevyvolají ve firmě různé škrty nebo propouštění.“ České dráhy jsou podle Vladislava Vokouna nejen schopny plnit všechny závazky z kolektivní smlouvy, ale zároveň i poměrně masivně investovat do kolejových vozidel.
Jak Vladislav Vokoun v této souvislosti poznamenal, pozice Českých drah v souvislosti s končícím memorandem „není vůbec špatná“. „Ale to neznamená, že práce nebude ještě jako na kostele, zejména v regionech, které chtějí dopravce soutěžit. Podle posledních informací hodlá zhruba třetina krajů zadat veřejnou dopravu napřímo.“ V zásadě jediným krajem, který chce využít evropské peníze z OPD 2 na nákup vlastních vozidel a pak soutěžit dopravce je Jihomoravský kraj. „Nicméně České dráhy se všemi kraji usilovně jednají, je to neustálá přetlačovaná. Pro ČD je to složité v tom, že všichni by chtěli nová vozidla."

O situaci ve společnosti ČD Cargo z důvodu nepřítomnosti předsedy a tajemnice PV OSŽ ČD Cargo telegraficky informoval Petr Kubička, člen Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (společnost počítá s masivními investicemi do parku kolejových vozidel; nákup 700 nákladních vozů; podnikatelský plán počítá s pokrytím kolektivní smlouvy, proběhla školení k PKS, ČD Cargo má již vyřešené jízdní výhody pro nové zaměstnance).

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek informoval o jednání Správní rady SŽDC, na níž generální ředitel SŽDC Pavel Surý oznámil, že k 28. 2. 2018 podá rezignaci. „Správní rada se tím bude zabývat 22. 3. na svém zasedání,“ uvedl Petr Štěpánek a dále informoval o organizační změně týkající se OJ SON. „Ta změna se týká toho, že budou k 1. 4. 2018 SON zrušeny a převedeny pod jednotlivé OJ OŘ, kde bude ustanovena funkce náměstka pro správu majetku, který bude mít v gesci správu nádražích budov.“ Podle Štěpánka to nebude mít vliv na zaměstnanost, protože celá agenda se převede pod OŘ, pouze olomoucký SON se rozdělí mezi OŘ Olomouc a OŘ Ostrava. V závěru svého vystoupení pak Petr Štěpánek zopakoval personální změny v Podnikovém výboru OSŽ SŽDC.

Místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková poté telegraficky informovala o dění v Nedrážním republikovém výboru (NeRV): ve společnosti RYKO Děčín byla uzavřena kolektivní smlouva na jeden rok s navýšením dovolené a odměn, v Dopravním zdravotnictví je kolektivní smlouva rovněž podepsaná a probíhají ve spolupráci se zaměstnavatelem aktivy. „V TSS jsme zatím uskutečnili několik jednání, na pondělí máme domluvenou schůzku se zástupcem zaměstnavatele a předpokládáme, že se v otázce kolektivního vyjednávání posuneme, aby nedocházelo ke stagnaci,“ uvedla Dousková, která se krátce vyjádřila i k dopisu předsedy ZO OSŽ Pars nova Šumperk Pavla Horáka: „Je to velmi úsměvné, že zrovna pan Horák se chce zúčastnit školení pořádaných ČMKOS. Školení pro NeRV OSŽ, které jsme ve spolupráci s ČMKOS v minulosti pořádali právě na základě požadavku pana Horáka, ani jediné neabsolvoval celé. Navíc školení, která pořádá OSŽ, jsou natolik fundovaná, že není důvod něco měnit,“ dodala.

Řeč byla i o jízdních výhodách, včetně jízdních výhod pro zaměstnance dceřiných společností Českých drah. „Jsme ve finále, dnes by mělo dojít k dohodě,“ poznamenal Vladislav Vokoun a v reakci na výtku, že jednání o jízdních výhodách trvají dlouho, dodal: „ČD chtějí pochopitelně záruku, aby neměly pokles tržeb.“ V diskusi k jízdním výhodám mimo jiné zaznělo i to, že se v kuloárech i na školeních ke kolektivním smlouvám šíří nepravdivé informace, například ta, že u těch držitelů jízdních výhod, kteří v lednu a v únoru nepojedou vlakem, nebudou platit v březnu jízdní výhody. „Nic takového není pravda, žádnou takovou informaci nemáme!“ vyvrátil tyto spekulace Vladislav Vokoun.

Členové Ústředí OSŽ dále schválili předběžné výsledky hospodaření za rok 2017 (OSŽ hospodařilo s přebytkem) i rozpočet OSŽ–ústředí na rok 2018. Ústředí OSŽ rovněž schválilo změny ve statutárních orgánech DR OSŽ Slovakia, a. s., a Pacifik, a. s., (vyplývající z VII. sjezdu OSŽ), členové Ústředí vzali na vědomí Informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2017 (informoval vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ JUDr. Petr Večeř). „Nebojte se na konferencích říkat, jaká je to bomba, jak moc to lidem pomáhá a že jsme hrdi na to, že můžeme přispět a pomoci našim členům!“ řekl Vokoun směrem ke členům Ústředí OSŽ. Na vědomí vzali členové Ústředí OSŽ i Zprávu o činnosti oddělení BOZP v roce 2017: (JUDr. Petr Kožmín: „Někteří zaměstnavatelé zapomínají místně příslušné organizaci oznámit, že se stal pracovní úraz.“) i předloženou informaci Hodnocení železničního sportu 2017 a Kalendáře železničního sportu na rok 2018 (v rámci bodu Organizování sportovních a kulturních akcí železničářů v roce 2018)

V závěru jednání mimo jiné referovala Barunka Balážová o činnosti Revizní komise OSŽ a Petr Toman o jednání Správní rady ZPMV (211), respektive o zvýšeném zájmu o příspěvek na KOP u pojištěnců ZPMV. „Na základě článku v Obzoru se mně už sešlo přes sto dotazů, lidé mají o KOP velký zájem, hlavně na ČD osobní pokladní, které chtějí tento bonus využít v rámci relaxačních pobytů,“ uvedl a Vladislav Vokoun dodal: „Ano, jednáme o tom, náš záměr je skutečně umožnit v dalším období toto čerpání i pro ně. Příští rok by se to mohlo změnit.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 212 hostů a žádný gestor