OBZOR ke stažení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v posledních týdnech čelí svět, a tedy i Česká republika rozsáhlé pandemii nemoci způsobené virem COVID-19. Vláda ČR přijala celou řadu restriktivních opatření s cílem zamezení šíření této nemoci. Omezení pohybu osob (včetně uzavření škol) má bohužel velký dopad na tržby v železniční osobní dopravě a celkový provoz.  Z důvodu zásadního poklesu tržeb a v zájmu ochrany zdraví musel náš podnik omezit nebo zrušit provoz velkého množství osobních pokladen, dochází k postupné redukci počtu vlaků a zcela byl zrušen provoz mezinárodních rychlíků přes hranice ČR.

Z výše uvedených důvodů zaměstnavatel (ČD) oslovil všechny odborové centrály s naléhavou žádostí o přijetí přechodného opatření majícího za cíl snížit náklady tak, aby nemusel přistupovat k dalším razantnějším krokům a vytvořil předpoklad k úspěšnému zvládnutí vzniklé situace.

V zaslaném materiálu požádal odborové organizace o souhlas se snížením mzdy na 60% u těch zaměstnanců, kterým nebude schopen po dobu nařízených omezení přidělovat práci. O schválení účinnosti tohoto opatření požádal v co nejkratší době, a to ještě v průběhu měsíce března.

Jednou z našich hlavních priorit je hájení sociálních a mzdových jistot zaměstnanců ČD. Pro udržení těchto jistot však musí být nedílnou součástí rovněž ochrana stability naší firmy do budoucna. Za těchto předpokladů jsme nakonec přijali kompromisní řešení, byť po poměrně složité debatě a dlouhé době.

Konečným výsledkem je dohoda (dohoda ke stažení zde) všech zúčastněných stran, která mj. obsahuje závazek přiznání mzdy ve výši 70% těm zaměstnancům, kterým v období od 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 nebude schopen z důvodu vyhlášení tzv. částečné nezaměstnanosti přidělovat práci. Součástí závazku je rovněž prohlášení, že pokud z rozhodnutí státních orgánů náleží občanovi vyšší dávka, bude respektována. Zaměstnavatel spolu s odborovými partnery deklaroval připravenost ve zřetele hodných případech řešit, např. z prostředků sociálního fondu, finanční výpomoc potenciálně nejvíce postiženým zaměstnancům (např. samoživitelkám, samoživitelům pečujícím o nezaopatřené děti apod). 

Jsme si vědomi, že nikdo rád nepřijímá jakákoliv opatření snižující jeho životní úroveň, nicméně stávající situace nedovoluje dlouhodobě nereagovat. V zájmu zaměstnanců jsme s omezením souhlasili na poměrně krátké období, abychom mohli rychle reagovat ve prospěch zaměstnanců.

Spolu s Vámi věříme, že zaměstnavatel bude přijaté opatření realizovat velmi uvážlivě, aby nedocházelo k neoprávněným nerovnostem mezi zaměstnanci. Rovněž Vás chceme ujistit, že v případě zlepšení situace budeme trvat na návrat k normálnímu stavu.

S pozdravem

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor