Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic proběhlo ve středu 10.11.2021 v Rytířském sále v sídle GŘ SŽ.
Na úvod jednání ředitel O10 Ing. Koucký shrnul hlavní body setkání komise pro OOPP a výstrojní součástky, které se konalo 9.11.2021. Z jednání této skupiny vzešel úkol vypracovat seznam profesí, které by měly dostat jako další součástku OOPP fleecovou mikinu. Tyto seznamy zástupci OC předali zaměstnavateli k další diskuzi. Ing. Koucký shrnul problémy s dodávkami, které nejsou na straně SŽ a další body z tohoto jednání. Podrobnější informace zde

Po odsouhlasení zápisu z minulého jednání došlo k hlavnímu bodu programu, a to projednávání Rámcových a Centrálních zásad FKSP. Všechny OC se tentokrát již vyjádřily písemně a zástupci jednotlivých OC dostali dostatečný prostor k okomentování svého stanoviska. Po představení tohoto materiálu shrnul Ing. Koucký priority zaměstnavatele a vyzval k zintenzivnění práce nad těmito dvěma důležitými dokumenty. Diskuze bude dále probíhat v dalších jednáních.
K tématu epidemické situace jsme byli seznámeni s distribucí ochranných pomůcek, kterých je dostatek a také jsme byli požádáni, abychom působili na naše členy v souvislosti s očkováním. Po zodpovězení dotazů v diskuzi a připomenutí termínu dalšího jednání formou MS Teams (19.11.2021) bylo jednání ukončeno.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl
 

Právě přítomno: 772 hostů a žádný gestor