Dnešní jednání OC působících u SŽ proběhlo se zaměstnavatelem plánovanou formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci je docela možné, že prezenční formou se už v letošním roce nesetkáme.

Na úvod personální ředitel Ing. Koucký shrnul minulá jednání. Byli jsme seznámeni se zhoršující se epidemickou situací, a to jak u SŽ, tak i v celé ČR. V průběhu jednání došlo k seznámení zástupců OC s novými pokyny v oblasti boje s pandemií COVID-19, které byly ještě v průběhu dnešního dopoledne odeslány na jednotlivé organizační jednotky. 

Byli jsme vyzváni k dodržování jednotlivých opatření a možné apelaci na naše členy i v oblasti očkování. Od pondělí 22.11.2021 dojde opět k testování zaměstnanců SŽ, a to s výjimkou zaměstnanců očkovaných nebo těch, kteří prodělali v posledních 180 dnech tuto zákeřnou nemoc. Všechna opatření budou v souladu s nařízeními vlády ČR.

Hlavním bodem dnešního jednání bylo hledání možného kompromisu, přijatelného jak pro zástupce všech odborových centrál, tak i pro zaměstnavatele nad Rámcovými zásadami pro tvorbu a používání FKSP u SŽ na rok 2022. Velmi podrobně byl celý materiál probrán, a i přes vyjasnění některých sporných bodů, zůstává mnoho témat ještě nedořešených. Největší diskuze se vede nad možným zavedením tvz. Digitální zaměstnanecké karty a principu jejího využívání, což by mohlo mít přímou souvislost s mnoha dalšími tématy (např. příspěvek na dovolenou, rozpočtování FKSP na C-FKSP i na rozpočty FKSP jednotlivých OJ).

V závěru jednání jsme byli seznámeni se mzdovým vývojem s připomenutím vyplacení mimořádné odměny generálního ředitele za měsíc říjen a také s určitými problémy při prolongování režijních jízdenek. Další termín jednání byl již dříve dohodnut na pátek 26.11.2021 v 9:30 opět formou videokonference.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 624 hostů a žádný gestor