Listopadový Podnikový výbor při Správě železnic se nesl v duchu rostoucí covidové vlny. I proto došlo k návratu jednání elektronickou formou pomocí aplikace MS Teams. Hned v úvodní informaci o plnění usnesení z minulého PV, Petr Štěpánek oznámil, že podle šetření Drážního úřadu slučování OŘ Olomouc a Ostrava není v rozporu s Nařízením EK 402/2013. Z informací o proběhlých důležitých jednáních OSŽ přítomné nejvíce zaujal stav jednání o FKSP.

K tomuto tématu proběhla vzápětí živá diskuse. Přítomné nejvíce zajímalo, jak podle nových pravidel zajistit financování akcí pro zaměstnance v následujícím období. Jedná se o opatření k přesunu a přerozdělení nevyčerpaných prostředků z FKSP z minulého účetního období. Tyto zbytky nelze v budoucnu převádět v rámci OJ, tedy řekněme spořit, ale v rámci celé organizace. Zazněl i příspěvek, že pokud by mělo dojít k zavedení tzv. zaměstnanecké karty s nějakým příspěvkem, mělo by jít o prostředky C-FKSP a tudíž by bylo třeba tuto část fondu přiměřeně navýšit. Nicméně, jednání o FKSP ještě nebyla ukončena a nejbližší schůzka odborových centrál proběhne zítra, t.j. 26.11.2021. Tajemník PV M. Maincl doplnil informace ze zasedání Ú-OSŽ, když se zmínil o probíhající jednání o nové PKS u ČD a začínajícím jednání o PKS u ČD Cargo.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý ve svém vstupu informoval o připravovaném řešení jízdních výhod pro zaměstnance a RP dopravců a SŽ v Plzeňském kraji v rámci hromadné dopravy organizované IDPK a to v souvislosti s tím, že souladu s Tarifem MD upravujícím ZJV ČD nebude od 1. ledna 2022 v osobních vlacích ČD na lince P2 na území Plzeňského kraje (úsek Kařez – Plzeň - Klatovy) v osobních vlacích platit režijka. Dále informoval o včerejším jednání Ústředí OSŽ, které schválilo projekt transformace souboru majetku Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, kde by měla v budoucnu proběhnout celková modernizace a přestavba na rekreační komplex apartmánového typu. Závěrem svého vstupu ještě informoval o průběhu regionální konference ETF zemí střední a východní Evropy, kterou OSŽ ve spolupráci s centrálou ETF v rámci seriálu akcí Evropského roku železnice pořádalo ve dnech 9. - 10. listopadu v Kongresovém centru v Praze. Jedním z důležitých poznatků z této konference, které sloužila především k vzájemné výměně zkušeností odborových organizací s dopady postupující liberalizace železničního sektoru na činnost odborových organizací v jednotlivých zemích regionu, bylo potvrzení výrazného rozdílu v praktickém postupu objednatelů v ČR a v Rakousku při uzavírání smluv o zajištění železniční dopravy v závazku veřejné služby, kdy v našich podmínkách jsou dle poznatků odborových organizací ve srovnání s Rakouskem mnohem méně zohledňována specifika dominantního národního dopravce ČD.
V bloku věnovaném zaměstnavateli hovořil personální ředitel Ing. Pavel Koucký o představě zaměstnavatele o FKSP, digitálních zaměstnaneckých kartách a jejich využití. Dále se věnoval pravidelným informacím o aktuální nemocnosti a karanténě zaměstnanců, opětovném testování neočkovaných zaměstnanců a mzdovém vývoji za 10 měsíců tohoto roku. Zmínil i avizovanou 1. změnu PKS 2022, která by měla odrážet změnu minimální mzdy a to u pracovníka dozoru (střežení pracoviště). A jak již bylo dříve řečeno, po jejím podpisu dojde k tisku PKS 2022. Byla zmíněna i změna Nařízení vlády 589 pro zaměstnance v dopravě, kde nově odpočinek mezi směnami musí být o hodinu delší a pro mnoho provozních obvodů to přinese vynucenou změnu turnusů. A tyto změny turnusů přinesou značné komplikace zvláště dojíždějícím zaměstnancům. MPSV sdělilo, že z NV nelze vyjímat jednotlivé profese. Platí pro všechny zaměstnance, kteří se podílejí na řízení provozu a nejen pro strojvedoucí.
Závěrem odpověděl na několik dotazů týkajících se FKSP a jeho vyúčtování v závěru roku nebo podrobnosti o zaměstnanecké kartě. Na dotaz, jak to je s KOP na Slovensku po vyhlášení lockdownu odpověděl Ing. Pospíšil, že jeden turnus v Rajeckých Teplicích právě dnes končí a následující (nástup 28.11.) byl zajištěn v lázních Brusno pro všechny, tedy i účastníky s poukazem do Rajeckých Teplic, a to z důvodu, že lázně mají výjímku z lockdownu. Další možností je využití 12 dnů jako tzv. domácí KOP.
Poslední část jednání se nesla v duchu odsouhlasení termínového kalendáře, včetně plánovaných aktivů k PKS na rok 2022 v měsíci lednu a doplnění pracovních komisí. V úplném závěru došlo k přijetí staronového usnesení - Pravidelně a podrobně sledovat oblast FKSP.
Termin posledního jednání v tomto roce je stanoven na 16.12.2021 a vše nasvědčuje tomu, že bude opět formou videokonference.

Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

Právě přítomno: 1074 hostů a žádný gestor