Březnové zasedání PV SŽ se konalo oproti zvyklostem v dřívějším termínu. Důvodem je sjezd OSŽ. Tentokrát, a snad natrvalo, za fyzické přítomnosti členů i zástupců zaměstnavatele.
Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek přivítal všechny účastníky a po seznámení s programem a kontrole úkolů z minulých jednání vyzval předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého k podání informací z jednání OSŽ.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý nastínil budoucnost rekreačních zařízení v majetku OSŽ, kde je poptávána rekreace především v apartmánech s možností vlastního stravování při minimálních nákladech. Půjde i o značný přímý benefit pro členy OSŽ. Hotel Ostrý v Železné Rudě by se měl začít rekonstruovat v nejbližších dnech tak, aby jej mohli rekreanti využít již začátkem letní sezóny, tedy během června. Rekreační objekt Gočár, který je v areálu Chaty Lesní v Kořenově je již po rekonstrukci a v nejbližších dnech bude nabízen k rekreaci členů OSŽ.
Dále uvedl informace z jednání dopravní tripartity konané 8.3.2022. Nad změnou NV 589 proběhla rozsáhlá diskuze. Prodloužení odpočinku na 7 hodin přináší ve spoustě případů našim zaměstnancům obrovské problémy s cestováním do zaměstnání a rozhodně nepřináší kýženou změnu pouze k lepšímu, naopak došlo ke zhoršení podmínek, a to nejen zaměstnanců SŽ. Více z informací předsedy OSŽ zde:
Předseda PV Petr Štěpánek zopakoval informace z jednání odborových centrál působících u SŽ. Více zde:
Dále zazněla informace z jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součásti. Bylo zmíněno, že výstrojní součásti lze ve skladu v Hradci Králové lze vyzkoušet po telefonické domluvě a připravuje se i možnost vyzkoušení pracovní obuvi. Více o jednání skupiny OOPP zde:
Zástupci zaměstnavatele pod vedením ředitele O10 Ing. Pavla Kouckého upřesnili plánované organizační změny, které budou předloženy ke schválení Správní radě Správy železnic 18. března. Dále se věnovali výkladu jednorázové sociální výpomoci z FKSP a připomínkování některých vnitřních norem a předpisů. Bylo zdůrazněno, že se nepředpokládá posunutí platnosti předpisu D1 a ověřování znalostí by mělo probíhat v rámci pravidelného školení od května. V té době by měly být k dispozici na pracovištích i tištěné předpisy. Ing. Hana Kohoutová mimo jiné ještě znovu okomentovala tzv. přečerpání dovolené a srážky ze mzdy za měsíc leden 2022 s tím související.
V další části přednesl zaměstnavatel přesná čísla týkající se zaměstnanců, mezd a nemocnosti. Bohužel, vzhledem k aktuální inflaci se pohybujeme v záporném nárůstu stejně jako valná většina českých firem. Diskutovala se i otázka uprchlíků z Ukrajiny a s tím spojené úkoly zaměstnanců SŽ. Ing Koucký jménem GŘ Bc. Svobody poděkoval všem, kteří jakoukoliv formou pomáhají. Zvláštní poděkování vyjádřil zaměstnancům HZS SŽ, kteří pomáhají na jednotlivých nádražích.
Ing. Pospíšil zmínil probíhající prověrky BOZP, ale také momentálně zkoušené vzory pracovní obuvi u SŽ. Okomentoval i přidělování poukazů na KOP, kdy každý zaměstnanec s nárokem na KOP musí mít přidělen poukaz do konce dubna.
V závěrečné části jednání probíhala diskuze nejen nad připravovanými akcemi, ale i nad nadcházejícím VIII. Sjezdem OSŽ a s tím spojenými organizačními záležitostmi.

Za PV OSŽ SŽ Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl
 

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor