Karel Tomeček je předsedou závodního výboru OSŽ v železniční stanici Břeclav. Tato organizace patří mezi největší mezi ZO OSŽ v republice, přičemž někteří její členové působí i v Ústředí OSŽ či v jednotlivých podnikových výborech OSŽ. Co všechno se v poslední době v Břeclavi událo, jaké změny se zde chystají v následujícím roce 2018 a jak břeclavští odboráři působí v rámci celého OSŽ? Tyto a další otázky jsou námětem následujícího rozhovor.

Břeclav je v železničářské historii známa mimo jiné tím, že sem v roce 1839, tedy před 179 lety přijel první vlak na české území z tehdejšího hlavního města rakousko-uherské monarchie – z Vídně. O padesát let později zde byla vybudována na místě původního nádraží nová nádražní budova, která s menšími úpravami slouží dodnes. V příštím roce by se měla tvář břeclavského nádraží změnit. Můžete v krátkosti nastínit, čeho se budou změny týkat a jak se tyto změny dotknou zaměstnanců stanice?
Při přestavbě budou zrušeny současné osobní pokladny, neboť v místech, kde jsou nyní, bude postaven krytý průchod na sousední autobusové nádraží, které zde bylo postaveno v roce 2014. Tím bude autobusové nádraží takřka nedílně propojeno s nádražím vlakovým. První poschodí budovy, kde sídlilo původně vedení železniční stanice, bude upraveno, přičemž zájem o část těchto prostor projevilo město - mělo by zde vzniknout i železniční muzeum, které bude připomínat historii železniční dopravy v Břeclavi. Zrušené osobní pokladny budou přemístěny do prostor současného ČD centra, které se nachází ve vstupním vestibulu nádraží.

Jaké další změny břeclavskou železniční stanici čekají?
Na jaře začne probíhat modernizace trati z Valtic do Mikulova (úsek Břeclav – Valtice je již od letošního roku hotov) a od podzimu je plánováno spuštění dálkového řízení úseku Břeclav – Mikulov. Veškeré zázemí je již připraveno v budově řídícího stavědla v Břeclavi. V příštím roce by měla být zahájena v blízkosti nádraží také výstavba věže pro úschovu jízdních kol (Biketower), která tak bude čtvrtou tohoto druhu v České republice - po Hradci Králové, Přerově a Pardubicích.

Vaše základní organizace OSŽ sdružuje více než sedm set členů tohoto odborového sdružení. Nastávají i zde nějaké změny?
Ke změně došlo v břeclavské ZO OSŽ ve vedení klubu seniorů, jehož předsedou byl do této doby Milan Veverka. Ze zdravotních důvodů na tuto funkci rezignoval a na jeho místo byl jednomyslně na konferenci seniorů zvolen Stanislav Misař, který byl v Břeclavi dlouholetým předsedou zdejšího ZV OSŽ. Jeho osoba je zárukou, že senioři budou mít kvalitní zastoupení a to nejen v naší železniční stanici, ale i v rámci celé Republikové rady seniorů OSŽ. Klub seniorů železniční stanice Břeclav čítá v současné době více jak 220 členů a úzce spolupracuje s vedením ZV OSŽ v Břeclavi.

Jeden ze členů vaší ZO OSŽ se v nedávné době stal nově zvoleným tajemníkem podnikového výboru OSŽ za sekci řízení provozu. Můžete ho alespoň v krátkosti představit?
Na mimořádné konferenci PV OSŽ při SŽDC byl do této funkce zvolen vedle dosavadního tajemníka Miloše Palečka náš dlouholetý výpravčí a dispečer Miroslav Maincl. S odborovou prací má široké zkušenosti, v naši ZO působil jako místopředseda ZV, zároveň byl členem ve Výboru OSŽ SŽDC při OŘ Brno a členem Republikové rady OSŽ SŽDC za řízení provozu. Jeho osoba je zárukou kvalitního a nekonfliktního zastupování pracovníků řízení provozu a hájení jejich zájmů. Určitě bude také spolupracovat se složkou infrastruktury, jako výpravčí zná dobře i problémy této skupiny zaměstnanců, což je zárukou toho, že zde nebude docházet ke konfliktům mezi oběma skupinami PV OSŽ SŽDC – infrastrukturou a provozem.

A otázka na závěr: jakou nejbližší akci pro vaše členy v současné době připravujete?
Na 3. února 2018 připravujeme ve spolupráci se ZV OSŽ DKV Břeclav (předsedou je tam Stanislav Holačík) v pořadí již dvacátý první ples železničářů. Jako každoročně je o něj opět veliký zájem. Očekáváme, že se ho zúčastní více jak 500 lidí. Hrát budou tři hudby – vedle populární dechovky také pro zdejší kraj typická cimbálovka a chybět nebude ani diskotéka. Pozváni jsou vedle zástupců vedení OSŽ také zástupci vedení nejen železniční stanice Břeclav ať je to PO, DKV, Cargo nebo OS.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor