OBZOR ke stažení

V pátek 16. března 2018 byla v Olomouci slavnostně otevřena pobočka Regionálního centra vzdělávání Ostrava a psychologického centra. Psychologické středisko a pobočka sem bylo přemístěno z Přerova a spadá pod DVI, a. s., Praha, která je dceřinou společností Českých drah. Olomoucké středisko sídlí v současné době v budově původního olomouckého nádraží, v blízkosti ústředního stavědla SŽDC a ČD ZAP Olomouc. Na slavnostní otevření tohoto střediska byli pozváni zástupci Českých drah, SŽDC, ČD Cargo a dalších externích společností a zákazníků DVI, jejichž zaměstnance DVI proškoluje a vzdělává.

„Z Přerova jsme odešli, protože nový provozovatel budovy, v níž jsme původně sídlili, nám stanovil nevyhovující nájemné. Po dlouhém hledání se nám podařilo získat prostory přímo v univerzitním městě Olomouc,“ říká vedoucí Regionálního centra vzdělávání Ostrava Ing. Marcela Jesenská. Jak dále dodává, olomoucká pobočka DVI má tři učebny a v místě sídlí také psychologické centrum, které se zabývá psychologickými vyšetřeními určených profesí, jakož i psychoterapií pro profese, které přicházejí do styku s cestující veřejností. „Školíme prakticky všechny profese na dráze – dopravní, přepravní i technické, provádíme vstupní školení, zdravotní školení, školení řidičů, manažerské vzdělávání a všechna další školení, která jsou potřebná pro výkon povolání na železnici (osobní doprava, nákladní doprava, kolejová vozidla, dopravní cesta),“ shrnuje v kostce široký rozsah poskytovaných služeb Marcela Jesenská.
V olomouckém středisku tak získávají potřebné znalosti vlakové čety, osobní pokladní, výpravčí, tranzitéři, posunovací čety a další profese. „Výčet by byl velice dlouhý,“ poznamenává Marcela Jesenská. Vybavení střediska je na dobré úrovni, včetně interaktivní tabule. V místnostech byly provedeny nezbytné úpravy, včetně výměny oken. Zaměstnanci, kteří zdejší školicí prostory navštěvují, mají tak veškeré potřebné zázemí, které je pro školení potřebné.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor