OBZOR ke stažení

Taková informace zazněla od předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., Mgr. Martina Malého na jednání Podnikového výboru v Praze 25. června 2015. Těmito slovy reagoval na vystoupení předsedy OSŽ, Bc. Jaroslava Pejši, prvního hosta jednání.

Ten informoval o průběhu jednání Dozorčí rady ČD, a. s., den předtím (24. Června). Řekl, že jednání o převodu budov bylo velmi vzrušené vzhledem k seznamu a počtu objektů, které jsou určeny k převodu, prodeji části podniku SŽDC. 2,9 mld. korun je pak cena, za kterou má být jejich převod realizován. Podle Pejši bylo v původním seznamu uvedeno 960 objektů, určených k převodu, na rozdíl od současného seznamu s cca 1500 objekty. Není také zcela jasné, jak tento seznam vznikl. Převod za tuto cenu označil za současné situace za velmi problematický a podle jeho názoru by o tom měla znovu jednat Dozorčí rada Českých drah, ale i vláda ČR a za těchto podmínek převod zamítnout. Vzhledem k tomu, že byl seznam budov určených k převodu na státní organizaci SŽDC rozšířen, měla by být podána notifikace do Bruselu, neboť účetní cena již neodpovídá a měla by být vyšší. Tímto krokem, pokud dojde k podání žádosti o notifikaci, se ovšem převod a prodej majetku značně oddálí! Předseda OSŽ souhlasil s názory předsedy PV (Martina Malého) a tajemníka PV Adolfa Hradílka, že by měly být ze seznamu vyčleněny objekty potřebné pro činnost SŽDC (např. objekty užívané HZS SŽDC) a bavit se o jejich urychleném odprodeji SŽDC i v případě, že převod budov železničních stanic bude prozatím odložen.

V další části jednání se pak PV vrátil ke kontrole plnění úkolů. Byl vyřešen úkol, který se týkal podkládání odstavených vozů ve stanicích v obvodu OŘ Ostrava uzamykatelnými podložkami. Proběhla také informace o postupném zlepšování dostupnosti www.osz.org a stránek O10 intranetu SŽDC ze služebních počítačů SŽDC (členům PV bylo následně uloženo elektronickou poštou na určené adresy zasílat informace o konkrétních případech nedostupnosti těchto stránek). Předseda PV také informoval o dosavadním vývoji a potížích ve věci realizace záměru zřídit železniční zastávku pro zaměstnance CDP Praha. Na podzim proběhne další jednání komise, která se zabývá osobními a ochrannými pomůckami pro zaměstnance. Tady zazněl jednoznačný požadavek, aby nárokovost na ochranné oděvní součástky byla jednotná pro všechna Oblastní ředitelství SŽDC. Tajemník PV Hradílek informoval o svém jednání s náměstkem generálního ředitele SŽDC pro majetek Tomášem Drmolou, MBA, ve věci zadávání zakázek firmám v souvislosti s novelizací Směrnice č. 53, která je nyní k projednání v Senátu ČR. Dalšího jednání se účastnil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Také on hovořil o jednání DR ČD, a. s., a potvrdil, co již před ním řekl předseda OSŽ. Podle jeho názoru, by neměl být problém vyčlenit ze seznamu budovy, které pro svou činnost potřebuje SŽDC, v tom by mohla být shoda i u členů DR ČD. „Dovedu si představit, že bude nalezena právní cesta k tomu, udělat, co je potřebné, aniž by bylo porušeno evropské právo," řekl Vokoun. „Myslím, že reálnou cestou by byl i pronájem budov, které potřebujete s možností pozdějšího prodeje".

Na závěr jednání PV jeho předseda Martin Malý sdělil, že 21. července se bude konat mimořádné jednání Ústředí OSŽ a jednání Podnikového výboru (OSŽ SŽDC) 23. 7. se konat nebude. Další jednání Podnikového výboru SŽDC s účastí zaměstnavatele pak bude dvoudenní, výjezdní, v termínu 20. - 21. srpna.
Miroslav Gloss

Právě přítomno: 262 hostů a žádný gestor