OBZOR ke stažení

O oblasti na pomezí slovensko-maďarské řeky Ipeľ/Ipoly ví v Česko pravděpodobně málokdo. Přitom ještě před rozdělením Československa, k 1. srpnu 1992, byla právě zde zastavena osobní železniční doprava mimořádnou změnou jízdního řádu 1992/1993. V tento den vyjel poslední osobní vlak na trať z Lučence do okresního města Veľký Krtíš.

Okres Veľký Krtíš byl zřízen v roce „Pražského jara“ 1968 jako nejmenší okres Československa. V souvislosti se vznikem okresu bylo v roce 1978 postaveno - jako poslední regionální trať v Československu - pouhé 3,9 kilometru dlouhé prodloužení tratě z Malých Stracin do Veľkého Krtíše. Trať otvíral tehdejší ministr dopravy Ing. Blažek k třicátému výročí Února. Za doby vlády jedné strany se totiž vše dělalo a stavělo vždy k nějakému výročí. Tato kratičká trať se stavěla neuvěřitelných pět let z důvodu nestabilních hornin. Zrušení osobní dopravy na nejmladší regionální trati má další prim – jedná se o nejkratší provozování osobní dopravy – pouhých čtrnáct let!

Když jsem navštívil stanici Veľký Krtíš v srpnu 2014, nenašel jsem nádraží – budova byla v roce 2008 zbořena - dožila se tedy pouhých třicet let! To je další unikát - otevřena k třicátému výročí komunistického puče a po dalších třiceti letech byla zbořena. Na jejím místě stojí obrovská pila, která využívá železniční dopravu. Do Veľkého Krtíše vede trať pouze přes maďarské území – odborně se tomu říká peážní trať. Na maďarském území je ohraničena stanicemi Ipolytarnóc a Nógrádszakál. Trať z Lučence přes Ipolytarnóc, Balassagyarmat a Dregyalpalank vedla za starého Uherska až do Šah (Ipolysah), po I. světové válce a uvedení v platnost Trianonské smlouvy došlo k násilnému roztržení původního území obývaného Maďary a připojení k nově vzniknuvšímu Československu.

Hranice mezi Maďarskem a (Česko) Slovenskem prochází prostředkem řeky Ipeľ/Ipoly. Přes řeku Ipeľ  vedlo do roku 1944 několik mostů, ty však byly ke konci 2. světové války vyhozeny do povětří, náprava následků války trvala až do roku 2011 a 2012, kdy byly dva mosty přes řeku Ipeľ za pomoci fondů z Evropské unie nově postaveny. Na mostu u zastávky Rarospuszta stojí socha českého světce Jana Nepomuckého, na slovenské straně mostu je možno spatřit budovu bývalé finanční stráže. Obnova dalších mostů se připravuje. Je zajímavé, že důležitý most přes řeku Ipeľ poblíž Szobu, který by spojil Maďarsko se slovenským Štúrovem, nebyl dosud postaven.

Oblast řeky Ipeľ je zajímavá i tím, že v bývalém župním městě Balassagyarmat pobývala svého času i spisovatelka Božena Němcová, která tam doprovázela svého manžela, správního c. k. úředníka.

V posledních letech se přesharniční spolupráce Slovenska a Maďarska projevuje i různými slavnostmi, hlavně hasičskými - stříkání hasičských stříkaček přes řeku Ipel z Maďarska na Slovensko a zpět. Není to poetické?

Martin Kubík

Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor