OBZOR ke stažení

Skupina České dráhy vykázala podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) za první pololetí letošního roku čistý zisk 375 milionů korun, to je o 273 milionů korun lepší výsledek, než za stejné období loňského roku. Odráží se v něm růst výnosů z osobní dopravy, ale také prodej zbytného majetku i lepší hospodaření segmentu nákladní dopravy, uvádí dnes zveřejněná tisková zpráva.

Segment osobní dopravy potvrdil podle zveřejněné tiskové zprávy trend růstu počtu zákazníků i přepravního výkonu. „Našich služeb využilo přes 85,6 milionu lidí a přepravní výkon se zvýšil o 71 milionů osobokilometrů, tj. o 2 %. Zaznamenali jsme například 4% růst příjmů z jízdného v rámci integrovaných dopravních systémů měst a regionů, které se velmi dynamicky rozvíjejí. O 11 % nám rostly také tržby z doplňkových činností, jako jsou jízdy nostalgických a jiných zvláštních vlaků nebo přeprava kol,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČD, a. s., Pavel Krtek. Na druhé straně se však v osobní dopravě zvyšovaly náklady, například výdaje na údržbu a opravy vozidel, odpisy za nová vozidla a také osobní a sociální náklady spojené s uzavřenou kolektivní smlouvou na rok 2016. Segment proto v pololetí vykázal podle Mezinárodních účetních standardů ztrátu 342 milionů korun. Podle Českých účetních standardů byla samotná mateřská společnost České dráhy, a.s., v zisku 77 milionů korun.
„V květnu 2016 se nám podařilo dosáhnout zvýšení ratingu společnosti od agentury Moody's o jeden stupeň na úroveň Baa2 se stabilním výhledem. A to z pohledu věřitelů díky tomu, že České dráhy řídíme jako standardní korporaci. Zvýšení ratingu odráží strukturální zlepšení v provozním hospodaření Českých drah, zlepšení zadluženosti a likvidity Českých drah. Je za tím dvouletá soustavná práce na zlepšení finančního profilu společnosti, což ale jde ruku v ruce se zkvalitňováním služeb, zvyšováním efektivity a pochopitelně také s úspěšným fungováním dceřiných společností, které přispívají k dosažení lepších výsledků celé Skupiny ČD,“ připomíná dále úspěchy prvního pololetí Pavel Krtek a pokračuje: „I díky tomu jsme pak úspěšně vydali mezinárodní dluhopisy za 400 milionů eur a následně 24. června refinancovali dluhopisy za 300 milionů eur vydaných v roce 2011.“
Segment nákladní dopravy dosáhl podle Mezinárodních účetních standardů čistého zisku 427 milionů korun. Dílem kvůli levné naftě a přechodu části nákladů na silnice, dílem v důsledku silného konkurenčního tlaku na železnici, který se odráží ve snížení marží, došlo sice meziročně k poklesu tržeb o 116 milionů korun (o 2 %) i výkonů o 51 milionů tarifních tunokilometrů (o 0,9 %), to však bylo plně kompenzováno vyšší efektivitou nákladního dopravce, která se přímo odráží v úsporách nákladů. V problematickém segmentu vozových zásilek také pomohla dodatečná sleva za použití železniční dopravní cesty. Výsledek segmentu nákladní dopravy tak byl v pololetí meziročně lepší o 211 milionů korun.

ČD Cargo za první pololetí zdvojnásobilo svůj čistý zisk, před zdaněním vydělalo přes půl miliardy korun
Do konsolidovaného výsledku skupiny ČD tak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 427 mil. Kč, a to i díky úspěšně zahájené expanzi do zahraničí. Za první pololetí letošního roku přepravilo ČD Cargo, a. s., 32,1 mil. tun zboží. Liberalizace železnice otevřela trh soukromým dopravcům, globalizace částečně smazává hranice mezi jednotlivými státy, a to s sebou přináší přirozený pokles tržního podílu ČD Cargo. Doba, kdy ČD Cargo jasně dominovalo s téměř 100% podílem tuzemskému trhu, je nenávratně pryč. Tržní podíl tak nyní osciluje kolem 65 %. „Jsem velmi rád, že jsme jasně prokázali, že si s tímto poklesem na domácím trhu umíme poradit. Nový prozákaznický přístup, informační servis a řada optimalizačních opatření, kterými firma prošla a stále pod naším vedením prochází, to vše stojí za dobrými výsledky v letošním pololetí. Jedním z našich primárních cílů je pokles výkonů na tuzemském trhu zastavit a využít příležitosti na trzích v zahraničí. Ano, ČD Cargo dnes již nepůsobí pouze na tuzemském dopravním trhu. Jsme plně etablováni v Polsku a nezbytné legislativní kroky k získání licence dopravce podnikáme i v ostatních okolních zemích,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a. s., Ivan Bednárik v tiskové zprávě.
ČD Cargo pokračuje nadále v řadě dílčích optimalizačních projektů a opatření, které vedly k razantnímu snížení provozních nákladů. Vyšší efektivita dopravce přispěla k významnému meziročnímu zlepšení hospodářského výsledku skupiny ČD Cargo o přibližně 211 mil. Kč, což s ohledem na loňský čistý zisk za první pololetí představuje nárůst o téměř 98 % na výše zmíněných 427 mil. Kč.
Ivan Bednárik k tomu dodává: „Výsledky za první pololetí jsou velmi pozitivní. Nesmíme se jimi však nechat ukolébat. Stále je co zlepšovat. Nyní se soustředíme především na problematický segment jednotlivých vozových zásilek, v důsledku jehož vývoje také ČD Cargo prošlo v posledních letech restrukturalizací. Situaci v jednotlivých vozových zásilkách však opět zkomplikoval pokles ceny ropy, který zapříčinil přechod části přeprav na silnici. Jsme však ve shodě s Ministerstvem dopravy, že by tyto přepravy měly zůstat, resp. se vrátit zpět na železnici. Tato snaha byla také podpořena zvýšením slevy za užití železniční dopravní cesty pro tento produkt, která však k vyrovnanému hospodaření segmentu jednotlivých zásilek bohužel nemůže stačit. Ale připravujeme řadu opatření, která jak pevně věřím, pomohou hospodaření vylepšit i v této oblasti našeho podnikání.“
Přeprava jednotlivých vozových zásilek po železnici je kapacitně náročná a ekonomicky nerentabilní v porovnání s přepravami ucelených vlaků, proto ji v České republice provozuje téměř výhradně ČD Cargo. Přímým konkurentem jsou pouze silniční kamionoví dopravci, jejichž cenovým nabídkám není železnice mnohdy schopna konkurovat. „Extrémním řešením by bylo tento segment přenechat silnici, na kterou by přešlo dalších cca 21 mil. tun nákladu, což by však mělo negativní dopad přesahující hranice naší společnosti. V ČD Cargo ale uděláme vše pro to, aby k tomuto přesunu nedošlo,“ ujišťuje Ivan Bednárik.
Michael Mareš s využitím tiskové zprávy ČD
 

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor