Pavel Krtek, předseda představenstva národního dopravce Českých drah, byl znovu valným shromážděním zvolen do řídícího výboru CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Znovuzvolení Pavla Krtka do řídícího výboru této největší evropské železniční instituce potvrzuje významné postavení Českých drah na mezinárodní úrovni.

Letošní valné shromáždění se konalo v pondělí 25. září 2017 v polském Gdaňsku, a to v předvečer mezinárodního veletrhu železniční a kolejové techniky TRAKO 2017. Během valného shromáždění se uskutečnila také volba nového řídícího výboru (Management Committe) CER pro roky 2018 a 2019. Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek do řídícího výboru kandidoval a byl opětovně zvolen, což potvrdilo jeho prestiž u ostatních více než 70 členů CER a také důležitost postavení Českých drah v evropské dopravě.
„Velmi si vážím důvěry ostatních kolegů z celé Evropy, kteří mě znovu zvolili do celoevropského řídícího výboru Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Je to ocenění nejen mé, ale také Českých drah, kdy se aktivně zajímáme o tvorbu a schvalování dopravní a železniční legislativy EU, účastníme se mnoha mezinárodních železničních projektů, evropských železničních norem, nebo vytváříme tlak na modernizaci infrastruktury a snažíme se v tomto směru přinášet naše zkušenosti a doporučení. Volba do výboru mně umožní úzké zapojení do všech aktivit, které se na evropské úrovni chystají a díky tomu můžu velmi efektivně hájit zájmy Českých drah,“ uvedl Pavel Krtek ke svému znovuzvolení do řídícího výboru CER.
Účast českého zástupce v řídícím výboru CER znamená příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců, tedy i Českých drah. Jedná se například o aplikaci 4. železničního balíčku, rovné podmínky pro všechny hráče na železničním trhu, možnost přímo sledovat a ovlivňovat tzv. transpozici, tedy implementaci evropských norem a předpisů do národního prostředí včetně správné interpretace v národním jazyce, dále o vytváření podmínek k prosazování zájmů České republiky a českých podniků v Bruselu, ale také možnost úzce spolupracovat a vytvářet dobré obchodní vztahy se zahraničními partnery, především z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. To je velmi důležité při prosazování modernizace a zvyšování kvality cestování na pro České dráhy důležitých páteřních tratích z Prahy do Berlína, Mnichova, Lince, Vídně, Bratislavy a Budapešti, i na sever Slovenska a do Varšavy.
Na programu valného shromáždění CER byly kromě volby nového řídícího výboru také otázky k aplikaci 4. železničního balíčku, digitalizace EU, vývoje železniční legislativy po Brexitu a také otázky bezpečnosti železniční dopravy v Evropě. V tomto směru jde o další koordinaci a výměnu zkušeností v programu prevence terorismu na úrovni legislativy, ale i technických nebo organizačních prostředků, až po možnost případného sdílení údajů cestujících v mezistátní dopravě, podobně jako je tomu v letecké dopravě.
Společenství CER je nejsilnějším představitelem železniční lobby v Bruselu. Bylo založeno v roce 1988 původně 12 železničními podniky, dnes se její řady rozrostly na více než 70 členů – železničních firem (národních dopravců i privátních železnic), manažerů infrastruktury, asociací apod. CER dnes zastupuje více než 60 procent evropské železniční sítě, na které se odehrává 85 procent výkonů v nákladní dopravě a prakticky veškeré výkony v osobní dopravě v Evropě.

Zdroj: Tisková zpráva Českých drah
 

Právě přítomno: 291 hostů a žádný gestor