Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek se v Bruselu sešel s eurokomisařkami i europoslanci a podepsal „Deklaraci o rovných příležitostech mužů a žen v dopravním sektoru“. K podpisu deklarace došlo na konferenci „Women in Transport EU Platform for Change“, kterou uspořádal Hospodářský a sociální výbor EU ve spolupráci s Evropskou komisí. Konferenci zahájili komisařka pro dopravu Violeta Bulcová a předseda Hospodářského a sociálního výboru Georges Dassis. Za českého národního dopravce se jí zúčastnil předseda představenstva a generální ředitel Pavel Krtek, který prezentoval genderovou politiku Českých drah.

České dráhy v současné době zaměstnávají téměř 4600 žen a jejich podíl na počtu zaměstnanců je cca 30 %. V různých vedoucích pozicích od managementu po železniční stanice a depa jsou dnes ženy zastoupeny zhruba ze 40 %. „Abychom podpořili vybrané manažerky, zapojili jsme se do programu Britské obchodní komory v České republice Equilibrium. Loni jsme vybrali 4 ženy, z nichž dvě se následně staly ředitelkami odborů na generálním ředitelství a další předsedkyní představenstva jedné z našich dceřiných společností,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČD Pavel Krtek a dodává: „Program pokračuje i letos a nominovali jsme do něj další dvě manažerky ze Skupiny České dráhy.“ Podíl žen ve vedení společnosti se postupně zvyšuje, stejně tak ale přibývá žen v dříve mužských profesích. Například strojvůdkyň má společnost již 15 a dalších 6 se na výkon tohoto náročného povolání připravuje.

Hlavním smyslem dvoudenní pracovní cesty Pavla Krtka do Belgie (v pondělí 27. 11. a v úterý 28. 11. 2017) byla prezentace postojů akciové společnosti České dráhy. V Bruselu se setkal s eurokomisařkami Violetou Bulcovou a Věrou Jourovou nad tématy genderové politiky, většího podílu žen v segmentu železniční dopravy, bezpečnosti a práv cestujících. S velvyslancem ČR při Evropské unii Jaroslavem Zajíčkem a s českými europoslanci pak hovořil o postavení společnosti České dráhy v souvislosti s liberalizací osobní železniční dopravy v rámci EU a v této věci navštívil také DG MOVE (Department for mobility and transport). V rámci své cesty deklaroval připravenost Českých drah spolupracovat při probíhajícím šetření, které je v tuto chvíli vedeno ze strany Evropských orgánů. Zdůraznil však, že se České dráhy protiprávního jednání nedopustily a že je nutné důsledně hájit reputaci akciové společnosti vůči akcionářům a věřitelům.

Michael Mareš s využitím tiskové zprávy Českých drah
 

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor