1.12.2021 proběhlo první jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. 2022/2023.

Jednání probíhalo hybridní formou, účastni byli v omezeném počtu zástupci zaměstnavatele, vedoucí týmu kolektivních vyjednavačů a ostatní kolegové byli připojeni prostřednictvím MS Teams. V úvodu byla odsouhlasena a podepsána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání. Dále nám byla finančním ředitelem Ing. Heděncem promítnuta prezentace části fragmentů Podnikatelského plánu na rok 2022 a aktuální hospodářské výsledky. Toto bylo okomentováno i ze strany předsedy představenstva ČDC Ing. Tótha, který nám zároveň sdělil i limity nabídky ze strany zaměstnavatele. V průběhu jednání šlo především o argumentaci požadavků odborových centrál a návrhů ČD Cargo. Projednali jsme celý návrh PKS ČDC 2022/2023, který byl z větší míry uzavřen v rozporu. 
Byla schválena 1.změna platné PKS. Jedná se o technickou úpravu, která reaguje na legislativní změnu NV 589/2006, kde došlo k prodloužení doby odpočinku mezi směnami z 6 na 7 hodin, s garancí 6 hodin odpočinku na lůžku.
Dále byla odsouhlasena 5. změna IN ORz-33-A-2015 „Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.“ s účinností od 1. 1. 2022, která obsahuje změnu hrazení příspěvků na penzijní a životní připojištění. 
Příští kolektivní vyjednávání bude probíhat 17.12. od 8hod.

Důležitá informace k daňovým prohlášením zaměstnanců ČD Cargo: Daňová prohlášení na rok 2022 a Žádosti o Roční zúčtování daně za rok 2021 budou již probíhat elektronicky, a to prostřednictvím zaměstnaneckého portálu (podrobný návod a postup bude zveřejněn v co nejkratší době, a to na úložišti interních norem). 
Pro naše členy OSŽ, zaměstnance ČDC to znamená, že  potvrzení o zaplacených odborových příspěvcích si vyzvedne zaměstnanec u své odborové organizace, kde je odborově organizován. (v dané základní organizaci) V případě, že zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změnil základní odborovou organizaci, potvrzení bude mít z každé odborové organizace. V případě, že zaměstnanci nemohly být odborové příspěvky ze mzdy sraženy a příspěvky hradil odborové organizaci přímo, odborová organizace vystaví potvrzení. 

Aktuální složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. včetně kontaktů na jednotlivé členy.

Usnesení Podnikové konference ČD Cargo, a.s. ke stažení zde:

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Včera, tj. 9.11.2021, byl odborovým centrálám předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo,  a.s. 2022/2023 a s tím související dokumenty. 
Návrh PKS vychází se stávajíci platné kolektivní smlouvy, s úpravami na úspory v různých oblastech. 
Dne 18.11. budeme s kolegy z ostatních odborových centrál připravovat společný protinávrh a 1.12. se uskuteční první jednání spolu se zaměstnavatelem. 

S aktuálními informacemi vás budeme seznamovat přes náš twitterový účet a na webových stránkách. 

Podkategorie

Právě přítomno: 225 hostů a žádný gestor