OBZOR ke stažení

První letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., se uskutečnilo ve středu 11. ledna v Praze, v sídle OSŽ, za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba. Po kontrole úkolů z minulých jednání informoval předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša o nejdůležitějších událostech posledních týdnů. Uvedl mimo jiné, že na koaliční radě nedošlo k dohodě ohledně zprávy o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy, proto ji nyní budou projednávat předsedové koaličních stran.

Zdůraznil dále, že dosud nebyl schválen tzv. regulátor železniční dopravy. Předseda PV Vladislav Vokoun zopakoval, že případné zavedení tzv. vlakopůjčovny (jež prosazuje ministerstvo dopravy) by způsobilo v budoucnosti velká rizika. OSŽ proto stále trvá na svém nesouhlasném stanovisku a zúčastní se v této věci v příštích dnech dalších jednání.
Vladislav Vokoun dále uvedl, že všechny tři železniční firmy mají podepsáné kolektivní smlouvy, a to za srovnatelných podmínek, a kolektivní smlouva je uzavřena i v klíčových dceřiných společnostech, jako je DPOV a další. Připomněl, že v souvislosti s podpisem kolektivní smlouvy ČD vstoupil v účinnost i Katalog prací. „Na našich webových stránkách (www.osz.org) najdete stručný obsah kolektivní smlouvy, včetně Katalogu prací a Sociálního fondu,“ připomněl Vladislav Vokoun.
Tradiční host jednání, JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., připomněl hlavní události, které České dráhy čekají v roce 2017. Mimo jiné se zmínil o změně dopravce v jižních Čechách, kde budou na tzv. pošumavských lokálkách České dráhy na konci tohoto roku vystřídány dopravcem GW Train Regio. Člen podnikového výboru František Vopátek požádal JUDr. Veselého, aby apeloval na Představenstvo ČD, aby v co nejkratší době vyřešilo, co bude přibližně se stovkou lidí, jichž se tato změna dotkne. „Učiním vše pro to, aby dopad do personální oblasti byl co nejmenší,“ ujistil jej JUDr. Veselý a dodal, že brzké rozhodnutí v této věci je i jeho prioritou. Podle jeho názoru by bylo optimální, aby tito zaměstnanci i nadále pracovali pro České dráhy.
Dalšími hosty jednání byli Ing. Miroslav Kupec, nový člen Představenstva Českých drah, a. s., a Ing. Rostislav Novák, ředitel odboru kolejových vozidel ČD. Ing. Kupec seznámil členy podnikového výboru s personálními změnami ve vedení Českých drah a poté nastínil svou představu o fungování jím řízeného úseku kolejových vozidel, a to v souvislosti s otevíráním trhu. Uvedl, že od 1. 4. budou České dráhy povinny poskytovat jiným dopravcům některá svá zařízení - nádraží, vlečky, tankovací stanice, případně i myčky, sanitární koleje či zařízení na opravy a údržbu kolejových vozidel. „V ceně, kterou budeme za tato zařízení požadovat, budou obsaženy naše prokazatelné náklady,“ řekl Ing. Kupec. Pro tyto účely by měla být zřízena organizační složka „zařízení služeb“, a to podle jeho slov bez zvýšení personálních nároků. Ing. Kupec dále seznámil členy PV s návrhem na budoucí uspořádání a řízení úseku kolejových vozidel, kde vidí jako logický a ekonomický krok oddělení provozu a údržby. Ke spolupráci na zpracování konečného návrhu přizval Ing. Kupec pracovní tým OSŽ.
V rámci organizačních záležitostí vzal PV na vědomí informace o sjezdových přípravách a projednal některé podněty členů PV. Podnikový výbor ČD navrhl poté Vladislava Vokouna za svého kandidáta na předsedu OSŽ. Ten tuto kandidaturu přijal.
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 191 hostů a žádný gestor