OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 se v Praze, v sídle OSŽ, sešel letos poprvé Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo a už první zasedání se neslo ve znamení listopadového (VII.) sjezdu OSŽ. „Letošní rok je rokem volebním, je to pro nás významná událost, ale i značná organizační zátěž,“ řekl v úvodu předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo a místopředseda OSŽ Radek Nekola s odkazem na květnovou podnikovou konferenci v Praze a listopadový (10. a 11. 11.) sjezd OSŽ v Ostravě.

Poté Radek Nekola stručně popsal průběh kolektivního vyjednávání od posledního (mimořádného) zasedání PV OSŽ ČD Cargo ve středu 21. 12. 2016. „Nebudu to dlouze rozebírat, nakonec došlo k dohodě i k našemu podpisu kolektivní smlouvy, ale zároveň jsem vyjádřil nespokojenost s výší tarifních mezd - stále tu disproporci cítíme. I proto požádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí o výklad rovné mzdy, jestli se nejedná o diskriminaci ve smyslu Zákoníku práce (za stejnou práci stejná mzda), aby ta disproporce byla napravena,“ poznamenal s tím, že odpověď z Ministerstva práce a sociálních věcí by se pak mohla stát jakýmsi „oporným dokumentem pro kolektivní vyjednávání na příští rok“. „Každopádně jsme si letos vyzkoušeli komunikaci prostřednictvím elektronických médií - sdílený chat i twitter nám rozhodně pomohly,“ dodal.
Radek Nekola dále informoval o pondělním (9. 1. 2017) zasedání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, kde členové DR mimo jiné obdrželi novelu podnikatelského plánu na rok 2017, „který má již všechny atributy vyplývající z podnikové kolektivní smlouvy“. „Podnikatelský plán je poměrně ambiciózní a zahrnuje v sobě i udržení a rozvoj segmentu jednotlivých vozových zásilek. Mohu s potěšením konstatovat, že vedení společnosti přijalo za svou filozofii udržení jednotlivých vozových zásilek v rámci soutěže koleje/asfalt a podporuje tento segment i v letošním roce, který by měl být zároveň rokem, kdy jednotlivé vozové zásilky budou na nule.“
Radek Nekola se dotknul i zaměstnanosti („Vedení společnosti letos nepočítá s žádným snižováním počtu zaměstnanců.“) či investičních ambicí podniku („Nahlas se mluví o nákupu dalších tří Vectronů.“).
Řeč byla i o opravárenství (nápad na vytvoření dceřiné společnosti pro „opravárenství“ nebyl šťastný). Letošní rok bude podle Radka Nekoly ve znamení „zametání dvorku“, tedy narovnání smluvních vztahů mezi Českými dráhami a ČD Cargo. „Některé věci nebyly dotaženy do konce, některé smlouvy jsou zastaralé a nevýhodné, i proto chceme provést určitý audit, analýzu, s cílem narovnání těchto vzájemných vztahů, už jen z toho důvodu, že se začne v plné míře uplatňovat Čtvrtý (IV.) balíček EU.Chceme podnikat v jednotlivých vozových zásilkách a přitom nevlastníme pozemky u VNVK (všeobecné nakládkové a vykládkové koleje) s manipulačním prostorem, abychom mohli uspokojovat naše zákazníky.“ Vedení společnosti již podle Radka Nekoly dostalo úkol vyspecifikovat počty a místa lokalit, kde společnost realizuje jednotlivé vozové zásilky a kde chce dále podnikat, s cílem odkupu těchto lokalit od ČD. „A to se týká i provozních budov, ve kterých podnikáme, abychom mohli do těchto budov investovat s cílem zlepšit podmínky pro naše zaměstnance.“
Radek Nekola v této souvislosti zmínil slova Ing. Miroslava Kupce, nového člena Představenstva Českých drah, a. s., který na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách den předtím (ve středu 11. 1. 2017) nastínil svoji představu fungování úseku kolejových vozidel, zejména v souvislosti s otevíráním trhu. Jak Radek Nekola poznamenal, budou České dráhy od 1. 4. 2017 povinny poskytovat jiným dopravcům některá svá zařízení (jako například čerpací stanice, fekální koleje apod.) a za tím účelem bude na Českých drahách vyčleněna Organizační skupina zajišťující tyto povinné služby. „My už ten byznys pro ostatní dopravce děláme, takže máme určitý náskok,“ dodal.
Na další část jednání dorazil personální ředitel Ing. Mojmír Bakalář, který členy PV především informoval o školeních, která začínají v pondělí 16. 1. 20217 v Ústí nad Labem a na nichž by se měly především „prezentovat chyby, které se stávaly při plnění kolektivní smlouvy v loňském roce“. „Například některá mylná očekávání na straně zaměstnanců,“ poznamenal Mojmír Bakalář s tím, že očekává, že školení budou mít podobný průběh jako v minulých letech, tedy že tam bude i dostatek prostoru na dotazy.
Po přestávce se členové PV věnovali především přípravě podnikové konference v Praze a debatovali i nad přípravou listopadového sjezdu OSŽ. Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo vzal na vědomí nominaci Vladislava Vokouna na funkci předsedy OSŽ (O nominaci Vladislava Vokouna na předsedu OSŽ více v článku Podnikový výbor OSŽ při ČD navrhl Vladislava Vokouna jako kandidáta na předsedu OSŽ). Při této příležitosti Radek Nekola oznámil, že se nebude ucházet o post předsedy OSŽ. „Chtěl bych vám oznámit, že neaspiruji na pozici předsedy svazu. Společnost ČD Cargo čeká ještě dost závažné období a já se domnívám, že v pozici předsedy Podnikového výboru udělám pro svaz i pro vás víc, než v pozici předsedy OSŽ.
Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo následně vyjádřil podporu místopředsedsedovi OSŽ Radku Nekolovi a tajemnici PV Bc. Martě Urbancové při volbách do nového PV OSŽ ČD Cargo pro další volební období. „Myslím si, že jsme vás nezklamali a že naše fungování má hlavu a patu. Pokud nám dáte šanci, slibuji vám, že upevníme pozici Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo i v rámci OSŽ,“ poděkoval Radek Nekola.
V rámci diskuse se například mluvilo o organizační struktuře svazu (Kubička: „Zrušení územních tajemníků OSŽ nebylo dobrým krokem.“) i podnikových výborů OSŽ (Nekola: „PV OSŽ ČD Cargo je naprosto funkční a já nerad ruším něco, co funguje.“). Část diskusního bloku byla věnována i přípravě květnové podnikové konference (PK) OSŽ ČD Cargo v Praze na hlavním nádraží („Ladily“ se termíny k zajištění PK OSŽ ČD Cargo a například se probíral Jednací řád PK OSŽ ČDC, Volební řád), diskutovalo se i o delegátech podnikové konference (delegáty Podnikové Konference OSŽ ČD Cargo volí Výbory OSŽ), i Výborů OSŽ při JOS (PJ, SOKV) a dalších věcech souvisejících s organizací předsjezdových konferencí.
Michael MarešPrávě přítomno: 166 hostů a žádný gestor